Меню Затваряне

Паралелка

Класна работа

 

 

Контролна работа

 

 

Vа клас

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

БЕЛ

17.12.2020

БЕЛ

02.10.2020

10.11.2020

14.01.2021

 

 

Чужд език-АЕ

22.10.2020

19.11.2020

21.01.2021

Математика

08.12.2020

Математика

16.10.2020

03.11.2020

 

ГИ

23.10.2020

ИЦ

6.11.2020

21.12.2020/22.01.2021

ЧиП

12.10.2020

23.11.2020

 

 

 

 

ИТ

27.10.2020

12.01.2020

 

Паралелка

Класна работа        

Контролна работа

 

 

 

 

 

 

VIа клас

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

 

Дата – 6а

 

 

БЕЛ

14.01.2020

БЕЛ

10.12.2020

 

 

 

 

Чужд език АЕ

22.10.2020

19.11.2020/22.12.2020

 

 

Математика

13.01.2021

Математика

14.10.2020

11.11.2020

02.12.2020

 

 

 

ГИ

14.10.2020

 

 

ИЦ

25.11.2020

 

 

ЧиП

12.10.2020

23.11.2020

 

 

 

 

ИТ

26.01.2021

 

 

Паралелка

Класна работа

Контролна работа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VІб клас

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

 

 

БЕЛ

14.01.2021

БЕЛ

 

 

10.12.2020

 

 

 

 

 

Чужд език АЕ

22.10.2020

19.11.2020/22.12.2020

 

 

Математика

13.01.2021

Математика

13.10.2020

11.11.2020

02.12.2020

 

 

 

ГИ

13.10.2020

 

 

ИЦ

25.11.2020

 

 

ЧиП

12.10.2020/23.11.2020

 

 

 

 

ИТ

26.01.2021

 

 

Паралелка

Класна работа

Контролна работа

 

 

 

 

VІIа клас

Учебен предмет

 

Дата

Учебен предмет

         Дата 7а

 

 

БЕЛ

16.12.2020

БЕЛ

 

 

 

 

 

 

Чужд език АЕ

 

 

13.11.2020

11.12.2020

 

 

Математика

13.01.2021

Математика

13.10. 2020

25.11.2020

02.12.2020

 

 

 

 

ГИ

05.10.2020

 

 

Химия

11.11.2020

09.12.2020

 

 

ИЦ

02.11.2020

07.12.2020

25.01.2021

 

 

БЗО

12.10.2020

23.11.2020

 

 

 

ФА

04.12.2020

 

 

 

 

ИТ

17.11.2020

 

 

Паралелка

Класна работа

Контролна работа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VІІІа клас

Учебен предмет

Дата

Учебен

 предмет

Дата  

 

 

БЕЛ

07.01.2021

БЕЛ

17.11.2020/17.12

 

 

І Чужд език РЕ

22.01.2021

Чужд език АЕ/всеки петък/

09.10.2020

16.10.2020

20.11.2020

 

 

Математика

08.12.2020

Математика

12.10.2020

20.11.2020

 

 

 

 

 

ИТ

02.11.2020

14.12.2020

 

 

 

 

 

Философия

14.10.2020

 

 

Паралелка

 

Класна работа

Контролна работа

 

 

 

 

 

 

 

 

VІІІб клас

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

 

 

БЕЛ

07.01.2021

БЕЛ

17.11.2020/17.12

 

 

Чужд език АЕ

06.01.2020

Чужд език АЕ/всеки понеделник/

05.10. 2020

12.10.2020

 

 

Математика

08.12.2020

Математика

12.10.2020

20.11.2020

 

 

 

 

 

ИТ

02.11.2020

14.12.2020

 

 

 

 

 

Философия

14.10.2020

 

 

 

Паралелка

 

Класна работа

Контролна работа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІХа клас

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата  

 

 

БЕЛ

08.01.2021

БЕЛ

02.10.2020

02.11.2020/20.11

 

 

І Чужд език – АЕ

07.12.2020

І Чужд език – АЕ

09.11.2020

 

 

ІІ Чужд език- РЕ

15.12.2020

ІІ Чужд език-РЕ

24.11.2020

 

 

Математика

14.12.2020

Математика

07.11.2020

09.12.2020

 

 

 

ГИ

12.10.2020

 

 

ИЦ

02.11.2020

27.01.2021

 

 

Философия

03.11.2020

 

 

ХООС

09.11.2020

02.12.2020

20.01.2021

 

 

 

 

ФА

12.10.2020

22.01.2021

 

 

 

 

ИТ

21.10.2020

 

 

 

 

БЗО

13.10.2020/24.11

 

 

Паралелка

 

Класна работа

Контролна работа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІХб клас

Учебен предмет

Дата

Учебен

предмет

Дата

 

 

БЕЛ

08.01.2021

БЕЛ

02.10.2020

02.11.2020

20.11.2020

 

 

І Чужд език – АЕ

15.01.2021

І Чужд език – АЕ

13.11.2020

 

 

ІІ Чужд език- РЕ

15.12.2020

ІІ Чужд език-РЕ

24.11.2020

 

 

Математика

14.12.2020

Математика

07.11.2020

09.12.2020

 

 

 

 

ГИ

12.10.2020

 

 

ИЦ

02.11.2020

27.01.2021

 

 

Философия

05.11.2020

 

 

ХООС

09.11.2020

02.12.2020

20.01.2021

 

 

ФА

12.10.2020

22.01.2021

 

 

 

 

ИТ

21.10.2020

27.01.2020

 

 

 

 

БЗО

13.10.2020

24.11.2020

 

 

Паралелка

10а

Класна работа

Контролна работа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ха клас

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата  

 

 

БЕЛ

13.01.2021

БЕЛ

 

14.12.2020

 

 

І Чужд език– АЕ

05.01.2021

І Чужд език– АЕ

25.09.2020

13.11.2020

 

 

 

ІІ Чужд език- РЕ

16.12.2020

ІІ Чужд език-РЕ

25.11.2020

 

 

Математика

17.12.2020

Математика

07.11.2020

 

 

 

ГИ

24.09.2020

05.01.2021

 

 

ИЦ

21.11.2020

27.01.2021

 

 

БЗО

13.10.2020

24.11.2020

 

 

ФА

07.01.2021

 

 

ХООС

25.11.2020

21.12.2020

 

 

 

 

Философия

14.10.2020

05.01.2021

 

 

Паралелка

10б

Класна работа

Контролна работа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хб клас

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

 

 

БЕЛ

13.01.2021

БЕЛ

 

14.12.2020

 

 

 

І Чужд език– АЕ

05.01.2021

І Чужд език– АЕ

25.09.2020

13.11.2020

 

 

 

ІІ Чужд език- РЕ

16.12.2020

ІІ Чужд език-РЕ

25.11.2020

 

 

Математика

17.12.2020

Математика

07.11.2020

 

 

 

 

ГИ

24.09.2020

05.01.2021

 

 

ИЦ

21.11.2020

27.01.2021

 

 

БЗО

13.10.2020

24.11.2020

 

 

ФА

07.01.2021

 

 

ХООС

25.11.2020

21.12.2020

 

 

Философия

14.10.2020

05.01.2021

 

 

 

 

ИТ

01.10.2020

01.02.2021

 

 

Паралелка

11а

Класна работа

Контролна работа

 

 

 

 

 

ХІа клас

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

 

 

БЕЛ

12.01.2021

БЕЛ

02.10.2020

13.11.2020

07.12.2020

 

 

 

І Чужд език – АЕ

21.12.2020

І Чужд език – АЕ

09.11.2020

 

 

ІІ Чужд език-РЕ

16.12.2020

ІІ Чужд език-РЕ

25.11.2020

 

 

Математика

15.12.2020

Математика

10.11.2020

 

 

 

ИЦ

11.11.2020

09.12.2020

26.01.2021

 

 

 

 

ГО

09.12.2020

 

 

 

 

ИстИ

20.10/27.11/19.01

 

 

 

 

КултМ

30.10/22.01

 

 

 

 

ИТ

01.10.2020

 

 

Паралелка

11б

Класна работа

Контролна работа

 

 

 

 

 

ХІб клас

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

 

 

БЕЛ

11.01.2021

БЕЛ

02.10.2020

13.11.2020

09.12.2020

 

 

 

І Чужд език – АЕ

21.12.2020

І Чужд език – АЕ

09.11.2020

 

 

ІІ Чужд език-РЕ

18.12.2020

ІІ Чужд език-РЕ

27.11.2020

 

 

Математика

19.01.2021

Математика

08.12.2020

12.01.2021

 

 

 

ГО

09.12.2020

 

 

Паралелка

12а

Класна работа

Контролна работа

 

 

 

 

 

ХІІа клас

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

 

 

БЕЛ

13.01.2021

БЕЛ

23.09.2020

07.12.2020

 

 

 

І Чужд език– АЕ

16.12.2020

І Чужд език– АЕ

11.11.2020

 

 

Математика

12.01.2021

Математика

17.11.2020

 

 

Математика -ЗИП

21.01.2021

Математика -ЗИП

16.10.2020

19.11.2020

 

 

 

 

ИЦ

19.12.2020

23.11.2020

25.01.2021

 

 

 

 

ИТ

02.12.2020

13.01.2021

 

 

Инф.

14.12.2020

 

 

 

 

Свят и личност

14.12.2020