Меню Затваряне

График за провеждане на контролни и класни за 5 – 12 клас за учебната 2021/2022 г.

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО утвърждавам следния:                                                Утвърждавам, 
График за провеждане на контролни и класни за II срок за  5 – 12 клас                                           Директор: 
клас                                                   Предмет                                                                                                                                                                                                                  Евдокия Гергова       
БЕЛМАТЕМАТИКААЕ                                ИТИсторияГеографияФизикаБиология/ЧПХимияТПИИМузика
контролнокл.контролнокл.контролноконтролноконтролноконтролноконтролноконтролноконтролноконтролноконтролноконтролно
5 а11.04.2022-ООП   25.02.2022-ИУЧ   18.04.2022-ИУЧ31.5.2022г.4.3.2022  13.04.202203.06.2022г.17.05.2022г.18.03.2022г. 03.06.2022г.17.03.2022 21.04.2022 23.06.2022 09.05.2022г. 06.06.2022г. 23.3.2022 11.05.2022 18.04.2022г.22.03.2022г.20.04.2022г.
5 б29.03.2022-ООП 28.04.2022-ООП    21.02.2022-ИУЧ 14.03.2022-ИУЧ31.05.2022г02.03.2022 г.   14.04.2022 02.06.2022г.20.05.2022г.18.03.2022г. 03.06.2022г.17.03.2022 21.04.2022 23.06.2022 09.05.2022г. 06.06.2022г. 18.3.2022 13.05.2022 18.04.2022г.23.03.2022г.20.04.2022г.
6 а12.04.2022г. 05.05.2022г.27.05.2022г.07.03.2022 г. 13.04.2022 г.30.05.2022 .14.02.2022 14.03.2022 14.04.2022 12.05.202211.03.2022г.  20.05.2022г.22.03.2022 03.05.2022 21.06.202225.02.2022г. 20.04.2022г. 15.3.2022 10.05.2022 20.04.2022г.24.03.2022г.20.04.2022г.
7 а    07.03.2022г. -ООП       15.04.2022г.  -ИУЧ30.5.2022г. 24.02.2022 г.     25.03.202209.06.2022 г18.03.2022 13.05.2022 03.06.202201.03.2022г. 31.05.2022г.09.03.2022 27.04.2022 22.06.20229.05.2022г. 13.06.2022г01.03.2022г. 03.05.2022г.15.3.2022 10.05.202214.03.2022   18.05.2022    08.06.202221.04.2022г.23.03.2022г.21.04.2022г.
7 б10.3.2022 г. – ООП/ 15.4.2022 г. ИУЧ30.5.2022г.25.02.2022 г.  25.03.202210.06.2022г.17.03.2022 09.05.2022 26.05.202211.03.2022г.  20.05.2022г.09.03.2022 27.04.2022 22.06.202212.05.2022г. 16.06.2022г.01.03.2022г. 03.05.2022г.15.3.2022 10.05.202214.03.2022   18.05.2022    08.06.202218.04.2022г.23.03.2022г.21.04.2022г.
класПредмет   
БЕЛМАТЕМАТИКААнглийски езикРуски езикИсторияГеографияФизикаБиологияХимияИнформатика/ИТФилософски цикъл 
контролнокл.контролнокл.контролнокл.контролнокл.контролноконтролноконтролноконтролноконтролноконтролноконтролно 
8 а30.03.2022г. 25.05.2022г.3.6.202201.03.2022   22.03.2022   31.05.2022   7.6.2022  26.2.2022; 25.03.2022; 29.04.2022;3.6.2022  ИИ-  19.04.2022  11.03.2022г. 20.05.2022г.09.032022 04.05.2022 07.06.2022 
8 б30.03.2022г. 25.05.2022г.3.6.202201.03.2022   22.03.2022   31.05.2022   7.6.202218.02.2022                 04.03.2022        10.03.2022               11.04.2022     21.04.2022          29.04.2022         19.05.2022      10.06.2022       15.06.202207.06.2022г    ИИ-  19.04.2022  11.03.2022г. 20.05.2022г.09.032022 04.05.2022 07.06.2022 
9 а7.3.2022          11.04.2022               02.05.202230.5.202216.03.2022   13.04.2022  04.05.2022  1.6.202229.03.2022       10.05.202207.06.2022г26.02.2022; 25.03.2022;29.04.20223.6.202211.04.2022 13.06.202211.02.2022 11.03.202202.03.2022 08.06.2022 17.03.2022 12.05.202217.03.2022   21.05.2022    11.06.202204.03.2022г. 10.06.2022г.31.03.2022 09.06.2022Муз-  21.04.2022
9 б7.3.2022          11.04.2022               02.05.202230.5.202216.03.2022   13.04.2022   04.05.2022   1.6.202222.02.2022; 10.03.2022; 14.04.202244721,0022.3.20227.6.202211.04.2022 13.06.202211.02.2022 11.03.202202.03.2022 08.06.2022 17.03.2022 12.05.202217.03.2022   21.05.2022    11.06.202202.03.2022г. 08.06.2022г.31.03.2022 09.06.2022Муз-  21.04.2022
10 а23.03.2022                            20.04.2022            11.05.202208.06.202204.03.2022   01.04.2022   13.05.2022   10.6.202211.03.2022 15.04.2022 13.05.2022 03.06.2022г22.3.20227.6.202222.02.2022 29.03.2022  03.05.202208.02.2022 08.03.202207.03.2022 30.05.2022 16.03.2022 11.05.202217.03.2022   21.05.2022    11.06.202214.03.2022г. 06.06.2022г.14.02.2022 28.03.2022 16.05.2022 20.06.2022ИИ-  19.04.2022
10 б24.03.2022     21.04.2022                12.05.202209.06.202204.03.2022   01.04.2022   13.05.2022   10.6.202211.03.2022 15.04.2022 13.05.2022 03.06.2022г22.3.20227.6.202215.03.2022             03.05.2022                    23.06.202211.02.2022 11.03.202207.03.2022 30.05.2022 16.03.2022 11.05.202217.03.2022   21.05.2022    11.06.2022Интернет – 16.03.2022г. 08.06.2022г.  ИТ – 09.03.2022г. 01.06.2022г.14.02.2022 28.03.2022 16.05.2022 20.06.2022ИИ-  19.04.2022
11 а22.03.2022        19.04.2022   10.05.202207.06.202207.03.2022     06.06.2022                                  30.5.202221.03.2022 09.05.2022 06.06.2022г23.3.20228.6.2022М1-13.04/15.06  М2- 30.03/22.06 М3-23.06         М1- 18.05/8.06                  М2-19.05/9.07                    М3-20.05/10.06 Ист.идеи- 10.03.22 21.04.22 26.05.22СП- 06.04.22 27.04.22 08.06.22КМ- 22.02.22 29.03.22 21.06.22Мултимедия 08.03.2022г. 07.06.2022г. БД- 15.03.2022г. 14.06.2022г.05.04.2022 09.05.2022 13.06.2022 
11 б15.03.2022/ КЧ; 18.03.2022/ ЕУ; 25.03.2022 – ЕО/          БЕЛ 24.03.2022;   21.04.2022;  12.05.2022  09.06.2022    07.03.2022     06.6.202230.5.202210.03.2022; 18.04.2022; 26.05.2022 16.06.202223.3.20228.6.202208.02.2022 08.03.2022    05.04.2022 09.05.2022 13.06.2022 
12 а  22.02.2022;   15.03.202205.04.202217.03.2022  14.04.2022 28.04.2022г.23.02.2022 23.03.202220.04.202224.3.20229.6.2022М1 -3.3.22    М2-26.4.22               М3 -09.05.22                                                                                М1-16.3/11.5    М2- 5.05   М3-9.05 Фил.на ценностите  07.02.22 14.03.22 18.04.22 09.05.22ФП- 15.03.22 03.05.22Психология на личността 22.03.22  26.04.22Уеб Дизайн – 09.02.2022г. 11.05.2022г. РПКТ – 07.03.2022г. 09.05.2022г.09.03.2022 20.04.2022 10.05.2022 
12 б15.03.22 / ЕУ;  18.03.22 / ЕО  БЕЛ 23.02.2022;   16.03.202205.04.202217.03.2022  14.04.2022 28.04.2022г.15.02,2022 09.03.2022 30.03.202220.04.202224.3.20229.6.202209.02.2022 09.03.2022    08.03.2022 19.04.2022 09.05.2022 

ИЗГОТВИЛ: 

АЛЕКСАНДЪР ЧАКМАКОВ – ЗДУД 

 

График на консултациите за втория учебен срок на учебната 2021/2022 година начален етап

 

учители 

предмет 

с родители ( II ЧК) 

с ученици 

ден 

час 

стая 

ден 

час 

стая 

1 

Александър Чакмаков 

Технологии и предприемачество 

 

 

 

вторник 

11:45-12:30 

Заместник дирекция 

2 

Мирослава Стоичкова 

Предмети в начален етан 

понеделник 

12:00-12:45 

Заместник дирекция 

сряда 

12:00-12:45 

Заместник дирекция 

3 

инж. Наско Христов  

Компютърно моделиране 

 

 

 

понеделник 

11:00-11:45 

Компютърен кабинет 

4 

Кирил Николов 

Музика 

 

 

 

понеделник 

12:30-12:45 

Класна стая 

5 

Дамяна Георгиева 

АЕ 

 

 

 

понеделник 

11:00-11:45 

Класна стая 

6 

Зоя Доленска  

ЧО 

 

 

 

четвъртък  

11:45-12:30 

Учителска стая 

7 

Паула Сбиркова  

АЕ 

 

 

 

четвъртък 

11:45-12:30 

Учителска стая  

8 

Мариана Коева 

Всички направления в ПГ 

вторник 

11:30-12:15 

учителска стая 

сряда 

11:10-:11:55 

Класна стая 

9 

Добринка Савова 

Предмети в начален етан 

вторник 

12:10-12:55 

учителска стая 

сряда 

12:20-13:05 

Класна стая 

10 

Мария Николова 

Предмети в начален етан 

вторник 

12:10-12:55 

учителска стая 

сряда 

12:20-13:05 

Класна стая 

11 

Емилия Цолова 

Предмети в начален етан 

понеделник 

13:25-14:10 

учителска стая 

вторник 

13:20-14:05 

Класна стая 

12 

Радка Попиванова 

Предмети в начален етан 

понеделник 

13:25-14:10 

учителска стая 

четвъртък 

12:40-13:25 

Класна стая 

13 

Красимира Алексиева 

Предмети в начален етан 

четвъртък 

12:40-14:25 

учителска стая 

четвъртък 

11:20-12:25 

Учителска стая 

14 

Дарина Бакърджиева 

Предмети в начален етан 

четвъртък 

10:30-11:15 

учителска стая 

четвъртък 

11:20-12:05 

Учителска стая  

15 

Елена Пенкова- Бойчева 

Предмети в начален етан 

вторник 

12:10-12:55 

учителска стая 

понеделник  

11:30-12:15 

Класна стая 

16 

Жана Стоянова 

Предмети в начален етан 

вторник 

11:30-12:15 

учителска стая 

понеделник 

11:30-12:15 

Класна стая 

ИЗГОТВИЛ: 

МИРОСЛАВА СТОИЧКОВА – ЗДУД