Меню Затваряне

График за провеждане на контролни и класни за I срок за 5 – 12 клас за учебната 2021/2022 г.

класПредмет 
БЕЛМАТЕМАТИКААЕ                                ИТИсторияГеографияФизикаБиология/ЧПХимияТПИИМузика
контролнокл.контролнокл.контролноконтролноконтролноконтролноконтролноконтролноконтролноконтролноконтролноконтролно
5 а17.11.21г  ИУЧ 16.12.21г 06.01.22г20.10.21г 24.11.21г14.01.22г29.09.21г 19.01.22г 26.11.21г23.09.21г 28.10.21г 20.01.22г03.12.21г 21.01.22г 22.10.21г 12.11.21г 29.09.21г27.09.21г19.10.2021г.
5 а09.11.21г 30.11.21г   ИУЧ 16.12.21г 16.12.21г20.10.21г 24.11.21г14.01.22г29.09.21г 19.01.22г 26.11.21г23.09.21г 28.10.21г 20.01.22г03.12.21г 21.01.22г 22.10.21г 12.11.21г 29.09.21г27.09.21г19.10.2021г.
6 а08.11.21г 29.11.21г    21.12.21г27.09.21г 23.11.21г14.01.22г29.09.21г 19.01.22г 26.11.21г23.09.21г 28.10.21г 20.01.22г03.12.21г 21.01.22г 22.10.21г 12.11.21г 29.09.21г30.09.21г20.10.2021г.
7 а18.11.21г 04.01.22г15.10.21г 12.11.21г12.01.22г23.09.21г.   27.10.21г. 09.12.21г.  20.01.22г.03.12.21г06.10.21г 08.12.21г 26.01.22г04.10.21г 13.12.21г 24.01.22г28.09.21г 16.11.21г 26.10.21г 23.11.21г13.10.21г 10.11.21г 29.09.21г30.09.21г19.10.2021г.
7 б18.11.21г 04.01.22г15.10.21г 12.11.21г12.01.22г23.09.21г.   27.10.21г. 09.12.21г.  20.01.22г.03.12.21г06.10.21г 08.12.21г 26.01.22г04.10.21г 13.12.21г 24.01.22г28.09.21г 16.11.21г 26.10.21г 23.11.21г13.10.21г 10.11.21г 29.09.21г30.09.21г19.10.2021г.
класПредмет   
БЕЛМАТЕМАТИКААнглийски езикРуски езикИсторияГеографияФизикаБиологияХимияИнформатика/ИТФилософски цикъл 
контролнокл.контролнокл.контролнокл.контролнокл.контролноконтролноконтролноконтролноконтролноконтролноконтролно 
8 а29.09.2021г.12.11.2021г.01.12.2021г.17.12.2021г.28.09.2021г.26.10.2021г.14.12.2021г.  24,09/ 01.10/08.10/09.11/26.11/06.1211.01.2022г.  Муз27.10.21  26.10.2021г.15.10.2021г 21.01.2022г.. 
8 б29.09.2021г.12.11.2021г.01.12.2021г.17.12.2021г.28.09.2021г.26.10.2021г.14.12.2021г.24,09/ 01.10/08.10/09.11/26.11/06.1214.01.2021г.  28.10-журналистика Муз2910.21  26.10.2021г.15.10.2021г 21.01.2022г.. 
9 а18.10.2021г. 08.11.2021г.06.01.2022г.29.09.2021г. 20.10.2021г.15.12.2021г.01.10.2021г.03.12.2021г.14.01.2022г.12.10.2021г.16.11.2021г.14.12.2021г.11.01.2022г.02.11.2021г.25.01.2021г. 29.09.2021г.17.11.2021г.20.10.2021г.25.11.2021г.11.10.2021г.08.11.2021г.30.10.2021г.09.11.2021г.ИИ28.09.21
9 б18.10.2021г. 08.11.2021г.06.01.2022г.29.09.2021г. 20.10.2021г.15.12.2021г.08.10.2021г.19.11.2021г.14.01.2022г.29.10.2021г.10.12.2021г.11.01.2022г.02.11.2021г.25.01.2021г. 29.09.2021г.17.11.2021г.20.10.2021г.25.11.2021г.11.10.2021г.08.11.2021г.30.10.2021г.09.11.2021г.ИИ29.09.21
10 а25.11.2021г.13.01.2022г.01.10.2021г.29.10.2021г.17.12.2021г.01.10.2021г.19.11.2021г.14.01.2022г.26.10.2021г.07.12.2021г.28.09.2021г.12.10.2021г.17.11.2021г.27.09.2021г.22.11.2021г.27.09.21г 22.11.21г 11.10.21г 17.11.21г 13.10.21г 20.11.21г  08.11.21г 10.01.22г Муз27.10.21
10 б25.11.2021г.13.01.2022г.01.10.2021г.29.10.2021г.17.12.2021г.01.10.2021г.19.11.2021г.14.01.2022г.26.10.2021г.07.12.2021г.28.09.2021г.12.10.2021г.17.11.2021г.27.09.2021г.22.11.2021г.27.09.21г 22.11.21г 11.10.21г 17.11.21г 13.10.21г 20.11.21г  Инт-02.12.21г  08.11.21г 10.01.22г Муз2910.21
11 а23.11.2021г.11.01.22г04.10.2021г.25.10.2021г.29.11.2021г.13.12.2021г.27.09.21г. 06.12.21г10.01.22г27.10.2021г.08.12.2021г.М1-0411/20.01  М2-24.11/26.01     М3-11.11 Ист.идеи-11.11/13.01СП-17.11/12.01КМ-10.11/19.0106.12.21г16.11.21г 18.01.22г  
11 б23.11.2021г.11.01.22г04.10.2021г.25.10.2021г.29.11.2021г.13.12.2021г.06.10.21г. 17.11.21г17.01.21г27.10.2021г.08.12.2021г.24.09.21г    16.11.21г 18.01.22г  
12 а23.11.2021г.11.01.22г07.10.21г 06.01.22г13.10.2021г. 24.11.2021г.19.01.2022г.28.10.2021г.09.12.2021г.М1-19.01 М2-19.01     М3-17.01 Ист.идеи-01.11/10.01ФП-26.10/14.12/ПС-26.10/14.12/04.05.21г 15.06.21г 23.03.21г 29.06.21г  
12 б24.11.2021г.12.01.22г07.10.21г 06.01.22г13.10.2021г. 24.11.2021г.19.01.2022г.28.10.2021г.09.12.2021г.28.09.21г    27.10.21г 12.01.22г  

ИЗГОТВИЛ: 

АЛЕКСАНДЪР ЧАКМАКОВ – ЗДУД 

 

График на консултациите за първия учебен срок на учебната 2021/2022 година начален етап
Приложение2

 

учители 

предмет 

с родители ( II ЧК) 

с ученици 

ден 

час 

стая 

ден 

час 

стая 

1 

Александър Чакмаков 

Технологии и предприемачество 

 

 

 

вторник 

11:45-12:30 

Заместник дирекция 

2 

Мирослава Стоичкова 

Предмети в начален етан 

понеделник 

12:00-12:45 

Заместник дирекция 

сряда 

12:00-12:45 

Заместник дирекция 

3 

инж. Наско Христов  

Компютърно моделиране 

 

 

 

понеделник 

11:00-11:45 

Компютърен кабинет 

4 

Кирил Николов 

Музика 

 

 

 

понеделник 

12:30-12:45 

Класна стая 

5 

Дамяна Георгиева 

АЕ 

 

 

 

понеделник 

11:00-11:45 

Класна стая 

6 

Зоя Доленска  

ЧО 

 

 

 

четвъртък  

11:45-12:30 

Учителска стая 

7 

Паула Сбиркова  

АЕ 

 

 

 

четвъртък 

11:45-12:30 

Учителска стая  

8 

Мариана Коева 

Всички направления в ПГ 

вторник 

11:30-12:15 

учителска стая 

сряда 

11:10-:11:55 

Класна стая 

9 

Добринка Савова 

Предмети в начален етан 

вторник 

12:10-12:55 

учителска стая 

сряда 

12:20-13:05 

Класна стая 

10 

Мария Николова 

Предмети в начален етан 

вторник 

12:10-12:55 

учителска стая 

сряда 

12:20-13:05 

Класна стая 

11 

Емилия Цолова 

Предмети в начален етан 

понеделник 

13:25-14:10 

учителска стая 

вторник 

13:20-14:05 

Класна стая 

12 

Радка Попиванова 

Предмети в начален етан 

понеделник 

13:25-14:10 

учителска стая 

четвъртък 

12:40-13:25 

Класна стая 

13 

Красимира Алексиева 

Предмети в начален етан 

четвъртък 

12:40-14:25 

учителска стая 

четвъртък 

11:20-12:25 

Учителска стая 

14 

Дарина Бакърджиева 

Предмети в начален етан 

четвъртък 

10:30-11:15 

учителска стая 

четвъртък 

11:20-12:05 

Учителска стая  

15 

Елена Пенкова- Бойчева 

Предмети в начален етан 

вторник 

12:10-12:55 

учителска стая 

понеделник  

11:30-12:15 

Класна стая 

16 

Жана Стоянова 

Предмети в начален етан 

вторник 

11:30-12:15 

учителска стая 

понеделник 

11:30-12:15 

Класна стая 

ИЗГОТВИЛ: 

МИРОСЛАВА СТОИЧКОВА – ЗДУД