Меню Затваряне

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО утвърждавам следния график за провеждане на контролни и класни за II срок за 5 – 12 клас

Директор: Евдокия Гергова

класПредмет
БЕЛМАТЕМАТИКААЕ                             КМИТИсторияГеографияФизикаБиология/ЧПХимияТПИИМузика
контролнокл.контролнокл.контролноконтролноконтролноконтролноконтролноконтролноконтролноконтролноконтролноконтролно
5 а27.02.2023г 06.04.2023г 15.05.2023г24.02.2023г 16.03.2023г 11.05.2023г21.03.2023г 20.04.2023г 01.06.2023г15.05.2023г 09.06.2023г 20.03.2023г 24.04.2023г 05.06.2023г01.03.2023г 29.03.2023г 03.05.2023г 17.03.2023г 12.05.2023г  27.03.2023г07.03.2023г09.05.2023г
5 а27.02.2023г 06.04.2023г 15.05.2023г22.02.2023г 15.03.2023г 10.05.2023г21.03.2023г 20.04.2023г 01.06.2023г15.05.2023г 09.06.2023г 20.03.2023г 24.04.2023г 05.06.2023г01.03.2023г 29.03.2023г 03.05.2023г 16.03.2023г 18.05.2023г  28.03.2023г07.03.2023г04.05.2023г
5 в27.02.2023г 06.04.2023г 15.05.2023г22.02.2023г 15.03.2023г 10.05.2023г21.03.2023г 20.04.2023г 01.06.2023г15.05.2023г 09.06.2023г 20.03.2023г 24.04.2023г 05.06.2023г01.03.2023г 29.03.2023г 03.05.2023г 17.03.2023г 12.05.2023г  15.03.2023г06.03.2023г28.05.2023г
6 а13.03.2023г 21.04.2023г 22.04.2023г13.02.2023г 20.03.2023г 18.05.2023г07.03.2023г 25.04.2023г 16.05.2023г15.03.2023г 10.05.2023г 16.03.2023г 27.04.2023г 08.06.2023г24.02.2023г 31.03.2023г 28.04.2023г 14.03.2023г 16.05.2023г  08.03.2023г06.03.2023г18.04.2023г
6 б13.03.2023г 21.04.2023г 22.04.2023г14.02.2023г 21.03.2023г 17.05.2023г07.03.2023г 25.04.2023г 16.05.2023г15.03.2023г 10.05.2023г 16.03.2023г 27.04.2023г 08.06.2023г24.02.2023г 31.03.2023г 28.04.2023г 14.03.2023г 16.05.2023г  08.03.2023г06.03.2023г20.04.2023г
7 а17.02.2023г 28.04.2023г 29.05.2023г06.03.2023г 03.04.2023г 11.05.2023г15.03.2023г  17.05.2023г08.03.2023г 10.05.2023г 31.03.2023г 05.05.2023г 23.06.2023г22.02.2023г 22.03.2023г 03.05.2023г25.04.2023г14.03.2023г 16.05.2023г 13.03.2023г 08.05.2023г 07.03.2023г09.03.2023г12.05.2023г

 

класПредмет
БЕЛМАТЕМАТИКААнглийски езикРуски езикИсторияГеографияФизикаБиологияХимияИнформатика/ИТФилософски цикъл 
контролнокл.контролнокл.контролнокл.контролнокл.контролноконтролноконтролноконтролноконтролноконтролноконтролно 
8 а28.02.2023г 04.04.2023г 06.06.2023г07.03.2023г 06.04.2023г 30.05.2023г   24.03.2023г 21.04.2023г  26.05.2023г09.06.2023гОД-24.02 ИИ-08.03  08.06.2023г09.02.2023г  20.04.2023г 06.06.2023г 
8 б28.02.2023г 04.04.2023г 06.06.2023г23.02.2023г 08.06.2023г 10.05.2023г28.02/10.03/23.03/19.04/12.05/07.06.2023г  ОЖ-24.02 ИИ-08.03  08.06.2023г09.02.2023г  20.04.2023г 06.06.2023г 
8 в28.02.2023г 04.04.2023г 06.06.2023г22.02.2023г 07.06.2023г 11.05.2023г   20.03.2023г 24.04.2023г  18.05.2023г05.06.2023гИНФ.-26.05 ИИ-07.03  08.06.2023г09.02.2023г  20.04.2023г 06.06.2023г 
9 а23.03.2023г 27.04.2023г 08.06.2023г22.02.2023г 05.04.2023г 10.05.2023г24.03.2023г 28.04.2023г 09.06.2023г07.03.2023г06.06.2023г27.02.2023г 27.03.2023г 02.05.2023г10.02.2023г27.03.2023г 17.05.2023г 17.03.2023г 12.05.2023г 06.03.2023г 08.05.2023г 15.02.2023г 07.06.2023г 09.03.2023г  13.04.2023г 18.05.2023гМуз-25.04
9 б23.03.2023г 27.04.2023г 08.06.2023г22.02.2023г 05.04.2023г 10.05.2023г28.03.2023г 04.05.2023г 08.06.2023г07.03.2023г06.06.2023г27.02.2023г 27.03.2023г 02.05.2023г10.02.2023г27.03.2023г 17.05.2023г 17.03.2023г 12.05.2023г 06.03.2023г 08.05.2023г 15.02.2023г 07.06.2023г 07.03.2023г  11.04.2023г 09.05.2023гМуз-27.04
10 а15.03.2023г 12.04.2023г 17.05.2023г17.02.2023г 07.04.2023г 12.05.2023г28.02.2023г 21.03.2023г 25.04.2023г30.05.2023г24.03.2023г 21.04.2023г09.06.2023г09.03.2023г  27.04.2023г 22.06.2023г06.02.2023г03.04.2023г 19.06.2023г16.03.2023г 18.05.2023г 01.03.2023г 10.05.2023г 20.02.2023г 15.05.2023г 28.02.2023г  04.04.2023г 09.05.2023гИИ-07.03
10 б15.03.2023г 12.04.2023г 17.05.2023г17.02.2023г 07.04.2023г 12.05.2023г09.03.2023г 30.03.2023г 27.04.2023г08.06.2023г07.03.2023г06.06.2023г09.03.2023г  27.04.2023г 22.06.2023г10.02.2023г03.04.2023г 19.06.2023г16.03.2023г 18.05.2023г 01.03.2023г 10.05.2023г 27.02.2023г  17.04.2023г 19.06.2023г27.02.2023г  03.04.2023г 08.05.2023гИИ-06.03
11 а21.03.2023г 25.04.2023г 06.06.2023г20.02.2023г 24.04.2023г 05.06.2023г06.03.2023г 03.04.2023г 15.05.2023г12.06.2023г15.03.2023г07.06.2023гМ1-22.02                     М2-03.05              М3-20.02 М1-30.03                     М2-15.06              М3-23.02 Ист.идеи- 09.03/18.05 СП- 22.03/07.06  КМ- 16.03/01.0618.04.2023г 16.06.2023г15.03.2023г  26.04.2023г 14.06.2023г 
11 б21.03.2023г 25.04.2023г 06.06.2023г20.02.2023г 24.04.2023г 05.06.2023г08.02.2023г 15.03.2023г 26.04.2023г14.06.2023г15.03.2023г07.06.2023г14.02.2023г    15.03.2023г  26.04.2023г 14.06.2023г 
12 а28.02.2023г 28.03.2023г 04.04.2023г16.02.2023г 27.04.2023г 04.05.2023г08.03.2023г 05.04.2023г 26.04.2023г16.03.2023г20.04.2023гМ1-15.03                     М2-26.04              М3-02.05 М1-15.03                     М2-25.04              М3-02.05 ФЦ-  20.03/24.04ФП- 09.03/27.04ПС- 09.03/13.0420.02.2023г 12.04.2023г16.03.2023г  27.04.2023г 04.05.2023г 
12 б01.03.2023г 29.03.2023г 05.04.2023г16.02.2023г 27.04.2023г 04.05.2023г08.03.2023г 05.04.2023г 26.04.2023г16.03.2023г20.04.2023г13.02.2023г    21.02.2023г  28.03.2023г 02.05.2023г 

 

ИЗГОТВИЛ: АЛЕКСАНДЪР ЧАКМАКОВ – ЗДУД