Меню Затваряне

Нашият екип

Педагогически и административен състав на 93.СУ за учебната 2020/2021 година

*
Всеотдайни учители и служители
~
Успешно завършили ученици
*
Текущи ученици

* Данни към месец януари, 2021 г.

Евдокия Гергова

Директор,
учител по История и цивилизация

Контакти

director@93sou.com
0889366077​

Мирослава Стоичкова

ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР, УЧЕБНА ДЕЙНОСТ, Начален учител

Контакти
m.stoichkova@93sou.com

Александър Чакмаков

Заместник директор, учебна дейност, учител по английски език

Контакти
a.chakmakov@93sou.com
02/8722120

Емануела Атанасова

заместник ДИРЕКТОР,
АСД

Контакти
emi@93sou.com
02 / 872 2120
АДМИНИСТРАЦИЯ​

Татяна Ангелова

Домакин

Контакти
t.angelova@93sou.com

Анета Георгиева

ЗАТС

Контакти
ani@93sou.com
02 / 8720760

Тодорка Георгиева

Счетоводител

Контакти
dora@93sou.com
02 / 8720760

инж. мнж.
Наско Христов

Експерт информационно осигуряване

Контакти
nasko@93su.bg
02 / 872 2120
ЕКИП ЗА ПОДКРЕПА И ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

За връзка пишете на: eplr@93su.bg

Мая Стоянова

Ресурсен учител

Контакти
m.stoianova@93sou.com

Цветана Попова

Ресурсен учител

Контакти
c.popova@93sou.com

Диляна Дилова

логопед

Контакти
d.dilova@93sou.com

Надежда Йотова

психолог

Контакти
n.iotova@93sou.com

Подготвителен клас и начален курс​

Мариана Коева

Старши учител Подготвителен клас

Контакти
m.koeva@93sou.com

Добринка Савова

Старши Начален учител

Контакти
d.savova@93sou.com

Мария Николова

Старши начален учител

Контакти
m.nikolova@93sou.com

Емилия Цолова

Начален учител

Контакти
e.colova@93sou.com

Радка Попиванова

Старши учител начален етап

Контакти
r.popivanova@93sou.com

Красимира Алексиева

Старши начален учител

Контакти
k.aleksieva@93sou.com

Дарина Бакърджиева

начален учител

Контакти
d.bakardzhieva@93sou.com

Елена Пенкова

Старши начален учител

Контакти
e.penkova@93sou.com

Жана Стоянова

Старши начален учител

Контакти
j.stoianova@93sou.com

Йоана Турлакова

Учител ЦДО

Контакти
io.turlakova@93sou.com

Мария Хекимова

Учител ЦДО

Контакти
m.hekimova@93sou.com

Евгения Димитрова

Учител ЦДО

Контакти
e.dimitrova@93sou.com

Тодор Рупски

Учител ЦДО

Контакти
t.rupski@93sou.com

Валерия Николаева

Учител ЦДО

Контакти
v.nikolaeova@93sou.com

Зоя Доленска

Учител ЦДО и по история и цивилизация

Контакти
z.dolenska@93sou.com

Матина Бачева

Учител ЦДО

Контакти
m.bacheva@93sou.com

София Георгиева

Учител ЦДО

Контакти
s.georgieva@93sou.com

Диана Ценова

Старши учител, ЦДО

Контакти
d.cenova@93sou.com

Рада Бостанджиева

Старши учител, ЦДО

Контакти
r.bostandjieva@93sou.com

Среден и горен курс

Веска Йолдова

Старши учител по български език и литература

Контакти
v.yoldova@93sou.com

Моника Вълчева

Учител по Български език и литература

Контакти
m.valcheva@93sou.com

Лилия Химирска

старши Учител по Български език и литература

Контакти
l.himirska@93sou.com

Боян Бойчев

Старши учител по български език и литература и руски език

Контакти
b.boichev@93sou.com

Радослава Денчева

Старши учител по руски език

Контакти
r.dencheva@93su.bg

Дамяна Георгиева

Учител по английски език начален етап

Контакти
d.georgieva@93sou.com

Цвета Николова

Старши учител по английски език

Контакти
c.nikolova@93sou.com

Паула-Анастасия Сбиркова

Старши учител по английски език

Контакти
p.sbirkova@93su.bg

Петя Петрова

старши Учител по английски език

Контакти
p.petrova@93sou.com

Илияна Илиева-Везирска

Старши учител по математика

Контакти
i.vezirska@93sou.com

Димитър Мустакерски

Старши Учител по математика

Контакти
d.mustakerski@93sou.com

Мирослава Савова

Старши учител по физика и астрономия, математика

Контакти
m.savova@93sou.com

Ботка Савова

Старши учител информатика

Контакти
b.savova@93sou.com

Боряна Гълъбова

Старши учител по история и цивилизация

Контакти
b.galabova@93sou.com

Даниел Христов

старши учител по география и икономика

Контакти
d.hristov@93sou.com

Маргарита Гаврилова

учител по философски цикъл

Контакти
m.gavrilova@93sou.com

Румяна Попова

старши Учител по Химия и опазване на околната среда

Контакти
r.popova@93sou.com

Надка Филипова

старши учител по биология и ЗО, Химия и ООС

Контакти
n.filipova@93sou.com

Дочка Певлева

Учител по Изобразително изкуство и технологиии предприемачество

Контакти
d.pevleva@93sou.com

Кирил Николов

Учител по музика

Контакти
k.nikolov@93sou.com

Антоанета Гетова

Старши учител по физическа култура и спорт

Контакти
a.getova@93sou.com

Вежен Неделчев

Старши учител по физическа култура и спорт

Контакти
v.nedelchev@93sou.com

Мария Василева

Учител по физическа култура и спорт

Контакти
m.vasileva@93sou.com

Иван Савов

учител по криминология и криминалистика

i.savov@93sou.com

Контакти

доц. Милорад Йорданов

учител по конституционно право

Контакти
m.yordanov@93sou.com

Ясен Вакашински

Учител по журналистика

Продуцент новини и информация в радио Алма Матер
Контакти
q.vakashinski@93sou.com

Медицински персонал

Юлия Атанасова

Медицинска сестра

С академичната си подготовка и със своя професионализъм преподавателите на 93. СУ са личности с нестандартно мислене и силна гражданска позиция!

Последна промяна 21.01.2021 г.