Меню Затваряне

Пилотно тестване на Комплекта с ресурси за работа между ученици се провежда във всички училища-партньори по проекта  “Together Again”.

Пилотно тестване на Комплекта с ресурси за работа между ученици се провежда във всички училища-партньори по проекта  “Together Again”.  Основната цел на първоначалното тестване е…