Меню Затваряне

Задължителни литературни творби за 8. клас съгласно учебната програма 
 
Античност
 Старогръцка митология 
Омир “Илиада” 
Сафо “Любов”
Софокъл “Антигона” 
Средновековие
 Библия
 “Пространно житие на Константин – Кирил” 
Константин Преславски “Азбучна молитва ” 
Черноризец Храбър “За буквите ” 
Ренесанс
Джовани Бокачо “Декамерон” 
Мигел де Сервантес “Дон Кихот ” 
Уилям Шекспир “Хамлет”; “Сонети”

Препоръчителна литература

1. Дан Браун „Шестото клеймо“
2. Кийра Кас „Изборът“
3. Мелина Маркета „Спасяването на Франческа“
4. Джоджо Мойс „Аз след теб“
5. Маркас Зюсак „Крадецът на книги“
6. Блага Димитрова „Лавина“, „Пътуване към себе си“

Задължителни литературни творби за 9. клас съгласно учебната програма 
 
Просвещение
Джонатан Суифт “Пътешествията на Гъливър ” 
Романтизъм
Джордж Байрон “Дон Жуан “
Александър С. Пушкин “Евтений Онегин “
Реализъм
Оноре дьо Балзак “Дядо Горио “
Гюстав Флобер “Мадам Бовари “
Модернизъм
Шарл Бодлер “Сплин”
Пол Верлен “Есенна песен ” 
Българско възраждане
Паисий Хилендарски “История славянобългарска “
Петко Р. Славейков “Изворът на белоногата”

10. клас
1. Иван Вазов – цикълът „Епопея на забравените“ („Левски“); романът „Под игото“
(главите „Гост“, „Новата молитва на Марка“, „Пиянството на един народ“)
2. Алеко Константинов – „Бай Ганьо. Невероятни разкази за един съвременен
българин“; „Бай Ганьо се върна от Европа“.
3. Пенчо П. Славейков – поемата „Cis moll“
4. Пейо Яворов – стихотворенията „Арменци“, „Две хубави очи“, „В часа на синята
мъгла“
5. Димчо Дебелянов – стихотворението „Да се завърнеш…“
6. Елин Пелин – повестта „Гераците“
7. Гео Милев – поемата „Септември“
8. Христо Смирненски – лирическият цикъл „Зимни вечери“
9. Атанас Далчев – стихотворението „Повест“
10. Йордан Йовков – разказите „Индже“, „Албена“
11. Никола Вапцаров – стихотворението „Писмо“ („Ти помниш ли…“)
12. Димитър Димов – романът „Тютюн“ (І и ХVІ глава от І част)
13. Николай Хайтов – разказът „Дърво без корен“
14. Йордан Радичков – разказът „Нежната спирала“

СПИСЪК СЪС ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА ЗА 11. КЛАС

1. Димитър Талев – „Железният светилник”
2. Алеко Константинов – „Бай Ганьо“ („Бай Ганьо журналист“)
3. Станислав Стратиев – „Балкански синдром“
4. Иван Вазов – „Паисий“, „Новото гробище над Сливница“, „При Рилския манастир“
5. Никола Вапцаров – „История“
6. Йордан Радичков – „Ноев ковчег“
7. Христо Ботев – „Борба“, „До моето първо либе“
8. Елин Пелин – „Андрешко“
9. Христо Смирненски – „Приказка за стълбата“
10. Емилиян Станев – „Крадецът на праскови“
11. Пейо Яворов – „Градушка“
12. П. П. Славейков – „Спи езерото“

Задължителна литература за 12. клас
Любов
1. Димчо Дебелянов- “Аз искам да те помня все така”
2. Христо Фотев- “Колко си хубава”
3. Петя Дубарова- “Посвещение”
Вярата и надеждата
1. Елин Пелин-“Спасова могила”
2. Н. Вапцаров- “Вяра”
3. А. Далчев- “Молитва”
Трудът и творчеството
1. Елин Пелин-“Ветрената мелница”
2. Йордан Йовков-“Песента на колелетата”
3. Виктор Пасков-“Балада за Георг Хених”
Изборът и раздвоението
1. П. Яворов-“Две души”
2. Е. Багряна-“Потомка”
3. Борис Христов-“Честен кръст”