Меню Затваряне

ПРИЕМ

Единственото училище в България, с одобрени учебни планове и преподаватели от Академията на МВР и Софийски университет „Св. Климент Охридски.

Посещение на Ивет Лалова. 2018г.

Първи клас

За учебната 2022/2023 г. се обявява прием в три паралелки от 22 деца.

Осми клас

За учебната 2022/2023г. се обявява прием в три паралелки, 1 с изучаване на криминалистика и криминология, 1 с репортерство и медии и 1 STEМ паралелка със софтуерни и хардуерни науки.

ДИСЦИПЛИНА
"Дисциплина да направиш това, коeто не искаш, точно когато не ти се прави."

Ние вярваме, че основен компонент на успеха е дисциплината.

В нашето училище, чрез позитивна мотивация и методи се поощрява добрата дисциплина, което гарантира отличнирезултати от учебния процес.

 

Мисията

Мисията на педагогическия колектив на училището е да подготвя силни, успешни и съзидателни личности, да им вдъхва сила, с която те да стигнат звездите.

Целите

Нашите цели са повишаване качеството на образование в училище чрез подобряване на дисциплината и фокусиране вниманието на учениците върху ангажиращи дейности.

Визията

Визията ни е синтезирана в мистълта на Плутарх: "Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а факел, който трябва да бъде запален".

Подкрепа

Ние подкрепяме иновативното мислене и креативността, насърчаваме трудолюбието и състезателния дух

Всеотдайни учители
Успешни ученици
Текущи ученици

Нашият екип

С академичната си подготовка и със своя професионализъм преподавателите на 93. СУ са личности с нестандартно мислене и силна гражданска позиция!