Меню Затваряне

ПЛАН-ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС 2022/2023

Нашата цел е да стимулираме децата, за да разкрият своите заложби. Да развиваме талантите и потенциалите на всяко дете.

Начин на прием

Разработена е система за електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община. Системата включва процесите по регистриране, кандидатстване, класиране и записване на учениците.

Уважаеми родители, необходими документи за записване на приетите деца в първи клас:
1. Копие от акта за раждане на детето;
2. Оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група;
3. Други документи (САМО при кандидатстване по допълнителни критерии, доказващи ги)

Необходими пособия и материали за 1.клас
Тетрадки с тесни и широки редове – 5 броя
Тетрадки с големи квадратчета – 5 броя
Моливи HB – 2 броя
Гума, острилка
Сметало
Линия, триъгълник
Цветни моливи, пастели
Водни бои, скицник
Четки обла и плоска, тънка, дебела
Пластилин, дъска
Ножичка със заоблен връх
Сухо лепило
Гланцово блокче
"Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а факел, който трябва да бъде запален."
Плутарх
древногръцки историк

3 паралелки

За 2022/2023 училището обявява прием в 3 паралелки с брой места във всяка по 24 – общо 72 ученици. При необходимост броят на учениците може да бъде завишен с двама ученици в паралелка (съгласно чл.61, ал.2 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование (Обн. – ДВ, бр. 81 от 10.10.2017 г. ) Приета с ПМС № 219 от 05.10.2017 г.)

Екскурзия с класен ръководител г-жа Елена Бойчева.
Задължителна подготовка08:30-12:00
Обяд12:00-13:00
Отдих13:00-14:00
Подготовка по учебните предмети14:00-16:00
Занимания по интереси16:00-17:30

График на часовете

Целодневно обучение

Целодневното обучение се осигурява за всяка паралелка при достатъчен брой желаещи.

0-02-0a-88236ea4f5d8614cd54782a0aa49d54fd0c132025785296742732e1e26f83db3_86d97c40
Откриване на STEM кабинети, 21.04.2021г.

Какво предлагаме за вашето дете

Спорт

Лечебна физкултура (ЛФК) с квалифициран преподавател по физическа култура и спорт, Футбол, Таекуон-до, Плуване, Волейбол (след първи клас), Народни танци и др.

Чужди езици

Езикова школа „Престиж“
Интернешънъл хаус (International House)

Празници

Празник на цифрите (преди коледната ваканция)
Коледно тържество и коледен базар, Фестивал на мартеницата, Пролетно тържество и великденски базар, Празник на буквите –“Ние вече сме грамотни“, Годишно утро в първи клас (в края на учебната година)

Проекти, по които работим

Училищен плод, Училищно мляко, Топла закуска
Подкрепа за успех,
Образование за утрешния ден

Материална база

2 компютърни кабинета с високоскоростен интернет, обновен физкултурен салон. 2 STEM кабинета. Столова, Бюфет

Среда

Учениците от първи клас са отделени на първия етаж от учениците от среден и горен курс.

На разположение на ученика

Психолози, логопед и ресурсни учители.​

Извънучилищна дейност

Посещения на театрални постановки, музеи и изложби, участия в спортни състезания и игри, учебни екскурзии, бяло и зелено училище, летен отдих на море.

Избираема подготовка

В часовете по избираема учебна подготовка се изучава: Български език и литература, Математика и Английски език.

Засилен пропускателен режим

Подсигурен от жива охрана и система за контролно-пропускателен режим за учениците и служителите на училището, посредством турникети, които се задействат чрез индивидуални баджове. Осъществява се строг контрол, при достъпа на външни лица.

Критерии

Учениците се приемат съгласно система за прием на ученици в общинските училища на територията на столична община. За прием в първи клас за учебната 2022/2023 година, училището няма да прилага допълнителни критерии. Кандидатстването става в платформата ИСОДЗ.

График за дейностите

За учебната 2022/2023 година

Система за прием

За учебната 2021/2022 година.

Район

Изберете карта от сайта на столична община.

Кандидатстването и записването за първи клас в София става онлайн

За първи път 12 000 деца в столицата ще могат да се запишат електронно на училище

Разработена е система за електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община. Системата включва процесите по регистриране, кандидатстване, класиране и записване на учениците. Това съобщиха днес заместник-кметовете на Столична община доц. д-р Тодор Чобанов и Генчо Керезов. Предстои Столичен общински съвет да вземе решение на предстоящото си заседание, а в края на март системата да бъде в реален режим на работа.
„С тази система се определят редът и условията за централизирано електронно класиране на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето и са определени прилежащите райони на училищата за обхват на учениците“ – съобщи зам.-кметът доц. д-р Чобанов.

“Системата дава възможност родителите да запишат децата си изцяло по електронен път. Първи клас се явява важен момент в живота на детето и е важно то да може да посещава учебно заведение най-близко до дома му” – посочи доц. Чобанов.

“Критериите за прием остават непроменени – подчерта Чобанов. По думите му – Разработена е онлайн възможност за кандидатстване и записване на първокласниците. От тази пролет чрез системата 168 столични общински училища ще предложат прием на около 12 000 първокласници” – каза също доц. Тодор Чобанов.

За родителите, които нямат възможност сами да кандидатстват дигитално, е създадена организация с помощта на технически лица във всяко училище да получат помощ при попълване на кандидатурите им.

“Създаването на електронна система за кандидатстване и записване в първи клас е личен ангажимент на кмета Фандъкова. Това бе и една от първите задачи, която при встъпването ми в длъжност получих от нея” – каза Генчо Керезов.

Зам.-кметът Керезов посочи, че целият процес на разработване на новата система се извърши при много силен граждански контрол, предстои да бъде направен и тест на функционалностите от родителите. Отпада необходимостта родителите да набавят редица документи, които вече се осигуряват по служебен път електронно.

Отпада необходимостта родителите да внасят следните документи. Те ще бъдат осигурени служебно по електронен път:

1. Заявление за записване;
2. Оригинал на Удостоверение за промени на постоянен адрес на детето, издадено от съответната районна администрация (Приложение № 16 към чл. 24, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението);
3. Оригинал на Удостоверение за промени на настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация (Приложение № 17 към чл. 25, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението);
4. Оригинал на Удостоверение за семейно положение, съпруг/-а и деца, издадено от съответната районна администрация (Приложение № 5 към чл. 14, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението;
5. Оригинал на Удостоверение за настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация към деня на подаване на заявлението;
6. Решение на ТЕЛК на детето;
7. Оригинал на Удостоверение за завършена ПГУ.