Меню Затваряне

ПЛАН-ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС 2022/2023

Нашата цел е да стимулираме децата, за да разкрият своите заложби. Да развиваме талантите и потенциалите на всяко дете.

Начин на прием

Разработена е система за електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община. Системата включва процесите по регистриране, кандидатстване, класиране и записване на учениците.

Уважаеми родители, необходими документи за записване на приетите деца в първи клас:
1. Копие от акта за раждане на детето;
2. Оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група;
3. Други документи (САМО при кандидатстване по допълнителни критерии, доказващи ги)

Необходими пособия и материали за 1.клас
Тетрадки с тесни и широки редове – 5 броя
Тетрадки с големи квадратчета – 5 броя
Моливи HB – 2 броя
Гума, острилка
Сметало
Линия, триъгълник
Цветни моливи, пастели
Водни бои, скицник
Четки обла и плоска, тънка, дебела
Пластилин, дъска
Ножичка със заоблен връх
Сухо лепило
Гланцово блокче
"Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а факел, който трябва да бъде запален."
Плутарх
древногръцки историк

3 паралелки

За 2022/2023 училището обявява прием в 3 паралелки с брой места във всяка по 24 – общо 72 ученици. При необходимост броят на учениците може да бъде завишен с двама ученици в паралелка (съгласно чл.61, ал.2 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование (Обн. – ДВ, бр. 81 от 10.10.2017 г. ) Приета с ПМС № 219 от 05.10.2017 г.)

Екскурзия с класен ръководител г-жа Елена Бойчева.
Задължителна подготовка08:30-12:00
Обяд12:00-13:00
Отдих13:00-14:00
Подготовка по учебните предмети14:00-16:00
Занимания по интереси16:00-17:30

График на часовете

Целодневно обучение

Целодневното обучение се осигурява за всяка паралелка при достатъчен брой желаещи.

0-02-0a-88236ea4f5d8614cd54782a0aa49d54fd0c132025785296742732e1e26f83db3_86d97c40
Откриване на STEM кабинети, 21.04.2021г.

Какво предлагаме за вашето дете

Спорт

Лечебна физкултура (ЛФК) с квалифициран преподавател по физическа култура и спорт, Футбол, Таекуон-до, Плуване, Волейбол (след първи клас), Народни танци и др.

Чужди езици

Езикова школа „Престиж“
Интернешънъл хаус (International House)

Празници

Празник на цифрите (преди коледната ваканция)
Коледно тържество и коледен базар, Фестивал на мартеницата, Пролетно тържество и великденски базар, Празник на буквите –“Ние вече сме грамотни“, Годишно утро в първи клас (в края на учебната година)

Проекти, по които работим

Училищен плод, Училищно мляко, Топла закуска
Подкрепа за успех,
Образование за утрешния ден

Материална база

2 компютърни кабинета с високоскоростен интернет, обновен физкултурен салон. 2 STEM кабинета. Столова, Бюфет

Среда

Учениците от първи клас са отделени на първия етаж от учениците от среден и горен курс.

На разположение на ученика

Психолози, логопед и ресурсни учители.​

Извънучилищна дейност

Посещения на театрални постановки, музеи и изложби, участия в спортни състезания и игри, учебни екскурзии, бяло и зелено училище, летен отдих на море.

Избираема подготовка

В часовете по избираема учебна подготовка се изучава: Български език и литература, Математика и Английски език.

Засилен пропускателен режим

Подсигурен от жива охрана и система за контролно-пропускателен режим за учениците и служителите на училището, посредством турникети, които се задействат чрез индивидуални баджове. Осъществява се строг контрол, при достъпа на външни лица.

Критерии

Учениците се приемат съгласно система за прием на ученици в общинските училища на територията на столична община. За прием в първи клас за учебната 2022/2023 година, училището няма да прилага допълнителни критерии. Кандидатстването става в платформата ИСОДЗ.

График за дейностите

За учебната 2022/2023 година

НАРЕДБА за прием

на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община
За учебната 2022/2023 година.

Район

Изберете карта от сайта на столична община.

Необходими документи при записване:

1. Заявление за записване;
2. Оригинал на Удостоверение за промени на постоянен адрес на детето, издадено от съответната районна администрация (Приложение № 16 към чл. 24, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението);
3. Оригинал на Удостоверение за промени на настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация (Приложение № 17 към чл. 25, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението);
4. Оригинал на Удостоверение за семейно положение, съпруг/-а и деца, издадено от съответната районна администрация (Приложение № 5 към чл. 14, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението;
5. Оригинал на Удостоверение за настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация към деня на подаване на заявлението;
6. Решение на ТЕЛК на детето;
7. Оригинал на Удостоверение за завършена ПГУ.