Меню Затваряне

ПЛАН-ПРИЕМ ПЕТИ КЛАС 2022/2023

Нашата цел е да стимулираме децата, за да разкрият своите заложби. Да развиваме талантите и потенциалите на всяко дете.

"Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а факел, който трябва да бъде запален."
Плутарх
древногръцки историк
Ивет Лалова-Колио се включи в програмата на ИААФ „Детска атлетика“ с открити уроци в 93. СУ на 2 и 3 октомври, 2017 г.

3 паралелки

За 2022/2023 училището обявява прием в 3 паралелки с интензивно изучаване на Български език и литература и Математика. 

Какво предлагаме за вашето дете

Спорт

Таекуон-до и волейбол.

Празници


Коледно тържество и коледен базар, Фестивал на мартеницата, Пролетно тържество и великденски базар, организиране на спортни игри съвместно със спортен клуб "Мишо Николов".

Проекти, по които работим

Подкрепа за успех
Образование за утрешния ден
Еразъм+

Материална база

2 компютърни кабинета с високоскоростен интернет, обновен физкултурен салон. Столова, Бюфет

На разположение на ученика

Психолози, логопед и ресурсни учители.​

Извънучилищна дейност

Посещения на театрални постановки, музеи и изложби, участия в спортни състезания и игри, учебни екскурзии, бяло и зелено училище, летен отдих на море.

Избираема подготовка

В часовете по избираема учебна подготовка се изучават: Български език и литература и математика.

Засилен пропускателен режим

Подсигурен от жива охрана и система за контролно-пропускателен режим за учениците и служителите на училището, посредством турникети, които се задействат чрез индивидуални баджове. Осъществява се строг контрол, при достъпа на външни лица.

Необходими документи

Уважаеми родители, тук ще намерите информация относно необходимите документи за кандидатстване.

Учениците от 93.СУ, които завършват 4-ти клас автоматично ще се преминат в 5-ти клас, освен при друго намерение от родител. За външни ученици на училището се попълва бланка, при налични свободни места. Бланката може да намерите в секция Документи.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИТЕ В 5. КЛАС 

                         ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ 

Обявяване на свободни места (при наличие на такива) за външни ученици 

До 30.06.2022 г. 

Подаване на заявления от външни ученици 

от 01.07 .2022 г. 

до 08.07.2022г. 

Изнасяне на списък с класираните ученици по входящ номер 

11.07.2022 г. – 12 ч. 

Записване на класираните ученици 

12.07.2022 г. – 15.07.2022г. 

 

КРИТЕРИИ ЗА КЛАСИРАНЕ В 5-ти клас 

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г. 

 

– Оценка по БЕЛ и математика от Удостоверението за завършен начален етап 

– Резултат от НВО по БЕЛ и математика в точки 

 

Забележка: При равен бал в класирането се взимат предвид: 

  • Наличие на друго дете в семейството, което е ученик в 93.СУ (5 точки); 
  • при равен бал и след прилагане на горния критерий се взима Общ успех от Удостоверението (ЗУЧ и ИУЧ) 

ВАЖНО ! При сформиране на паралелките, с цел осигуряване на по-добра атмосфера за работа и по-висока ефективност на учебния процес, ще бъдат съблюдавани следните критерии: 

  • Равномерно разпределение по пол: момичета – момчета; 
  • Равномерно разпределение по бал 
  • Разпределение в различни паралелки на ученици с конфликтни взаимоотношения/по препоръка на класен ръководител или психолог/ 
  • Равномерно разпределение в паралелките на ученици, които са показали проблеми с дисциплината в часовете/множество забележки за нарушаване на дисциплината или административни наказания, свързани с поведенчески проблеми в училище/.