Меню Затваряне

Свободни места за учебната 2021/2022 г. към 1.10.2021г.

Паралелкаброй свободни местазабележка
0
1
2a5
7
1
0
0
1
1
2
3
4
4
6
0
0
0
0
10а1профил обществени науки
10б5профил обществени науки
11а0профил обществени науки
11б2профил обществени науки
12а2профил обществени науки
12б2профил обществени науки