Меню Затваряне

Свободни места за учебната 2022/2023 г. към 17.03.2023г.

Паралелкаброй свободни местазабележка
0
0
0
2a0
0
3
3
0
0
6
6
6
5
5
0
0
0
0
1
0
10а1профил обществени науки
10б1профил обществени науки
11а0профил обществени науки
11б0профил обществени науки
12апрофил обществени науки
12бпрофил обществени науки