Меню Затваряне

Свободни места за учебната 2022/2023 г. към 03.07.2022г.

Паралелкаброй свободни местазабележка
0
0
2
2a0
0
3
4
0
0
?изчаква записване
?изчаква записване
??изчаква записване
2
3
4
0
0
??
0
0
10а0профил обществени науки
10б0профил обществени науки
11а1профил обществени науки
11б4профил обществени науки
12а2профил обществени науки
12б2профил обществени науки