Меню Затваряне

Свободни места за учебната 2024/2025 г. към 02.07.2024г.

ПаралелкаСвободни местабр.Забележка
НАЧАЛЕН ЕТАП
1 клас1
2 клас3
3 клас1
4 клас0
ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
5 клас10
6 клас0
7 клас0
ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
8 класпредстои класиране
9 класне
10 класнепрофил “Обществени науки”
11 клас3профил “Обществени науки”
12 клас0профил “Обществени науки”