Меню Затваряне

Свободни места за учебната 2022/2023 г. към 24.11.2022г.

Паралелкаброй свободни местазабележка
0
0
0
2a0
0
2
3
0
0
7
6
6
4
3
0
0
0
0
0
0
10а0профил обществени науки
10б0профил обществени науки
11а0профил обществени науки
11б0профил обществени науки
12апрофил обществени науки
12бпрофил обществени науки