Меню Затваряне

Свободни места за учебната 2021/2022 г. към 6.01.2021г.

Паралелкаброй свободни местазабележка
0
1
2a5
5
0
0
0
1
2
2
3
4
4
6
0
0
0
0
10а1профил обществени науки
10б4профил обществени науки
11а2профил обществени науки
11б2профил обществени науки
12а2профил обществени науки
12б2профил обществени науки