Меню Затваряне

93-то Средно училище

"АЛЕКСАНДЪР теодоров – Балан"

текущи ученици
0 +
Служители
0 +
Награди
0 +
Завършили ученици
~ 0

Нашата визия

93-то СУ “Александър Теодоров-Балан” е училище с богата история и традиции, ориентирано да направи своите възпитаници достойни членове на общоевропейското семейство. Живеем в преломно време, изискващо от нас позитивност, творчески размах и интуиция. Това означава пречупване на традициите през призмата на едно ново мислене, което предполага изграждането на ново съзнание. Всеки един е част от цялото! Посоката, в която трябва да вървим, е към обединяване на усилията на всички, за да осъществим проектите си.

Изгледай видеоклипа

Нашият патрон

Александър Стоянов Теодоров-Балан

/1859-1959/

Александър Стоянов Теодоров-Балан е български езиковед, литературен историк и библиограф, действителен член на Българската академия на науките. Той е първият ректор на Софийския университет. Близо 100-годишният живот на Балан е една дълга човешка история на любовта към всичко родно и към езика на дедите, за който език е дошло времето да встъпи в новото време. Желанието му е било да обогати и допълни езика според изискванията на връхлитащото ново време, но запазвайки несравнимата му благозвучност. Балан е и от водещите ентусиасти, създали първата масонска ложа у нас. Освен това заедно с Алеко Константинов е сред създателите на организираното туристическо движение.

Научното наследство на акад. Балан се определя на 866 заглавия на книги, студии, статии и бележки, от които 310 са посветени на българския език. Основно място в научните му занимания заемат изследванията, посветени на граматическия строеж на българския език, особеностите на българската звукова система, борбата с чуждиците, обогатяването на езика с народни думи. Публикува изследвания и в областта на литературната история.

Интериор

STEM центрове и модернизирани кабинети

Два напълно оборудвани информационни кабинети с високоскоростен жичен и безжичен интернет

Всяка класна стая разполага с 65'' интерактивен дисплей.

Кабинет 301

Напълно обновен от пода до тавана, сменена дограма, поставени климатици и наличен 65” интерактивен дисплей. 

Кабинет 302

Напълно обновен от пода до тавана, сменена дограма, поставени климатици и наличен 65” интерактивен дисплей. 

STEM Кабинет 303

Напълно обновен от пода до тавана, сменена дограма, поставени климатици и наличен 65” интерактивен дисплей. Инсталирано допълнително оборудване, част от STEM. Роботизирани ръце, с възможност за 3D печат, писец, ръка, и лазерно гравиране. Хуманоиден робот, свързан с интернет и приемащ гласови команди.

STEM Кабинет 304

Напълно обновен от пода до тавана, сменена дограма, поставени климатици и наличен 65” интерактивен дисплей. Инсталирано допълнително оборудване, част от STEM. Роботизирани ръце, с възможност за 3D печат, писец, ръка, и лазерно гравиране. Очила за виртуална и добавена реалност.

Кабинет 305

Кабинет 306

Кабинет 201

Наличен 65” интерактивен дисплей. 

Кабинет 202

Кабинет по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда. Наличен 65″ интерактивен дисплей.

Кабинет 203

Кабинет по физика и астрономия. Наличен 65″ интеркативен дисплей.

Кабинет 204

Наличен 65” интерактивен дисплей.

Кабинет 205

Наличен 65″ интерактивен дисплей и климатик.

Кабинет 206

Наличен 65″ интерактивен дисплей и климатик.

История

Историята на 93-то училище започва преди 59 години като основно училище, което  е открито на 4 юни 1963 г. по нареждане на отдел “Народна просвета” при СГНС.  За патрон на училището е избран Лазар Станев. От учебната 1987/1988 г. училището  се трансформира в ЕСПУ. През 1992г. с решение на педагогическия колектив, 93-то ЕСПУ “Лазар Станев” е преобразувано в СОУ и приема името на видния наш езиковед – академик Александър Теодоров-Балан. През 2016 се превръща в СУ, съгласно новият училищен закон.

93-то училище винаги се е стремяло да бъде уникално и да търси нови посоки на развитие. От  учебната 1985/1986г. е базово училище към Катедрата по български език и литература на СУ “Св. Климент Охридски”. През 1986/1987 г. за пръв път в училищната история се създават паралелки със спортен профил. През 1989/1990 учебна година училището е единственото в България, където се създават две паралелки с УПК за стюардеси и става базово към БГА “Балкан”. През 1993/1994 учебна година настъпват важни промени в училището: подписва се договор с Факултета по журналистика и масови комуникации на СУ “Св. Климент Охридски” с прием на журналистически паралелки.  Училището отново е единственото в България с такъв прием на ученици и получава статут на Колеж по журналистика към факултета. В същата година се откриват и  професионални паралелки по икономика. Опитът и постигнатите резултати, дават възможност днес да продължи обучението в профил „Обществени науки”, а ориентиращите към хуманитарните дисциплини ученици, получават допълнителни знания в часовете по журналистика и криминалистика.

За учебната 2022/2023 г. водени от световната тенденция към цифрово бъдеще 93-то обявява приеми ученици след завършен 7. клас и в СТЕМ профил “Софтуерни и хардуерни науки”.

ОТЛИЧИЯ И НАГРАДИ

Антоанета Гетова награда от район Слатина

Международна дистанционна олимпиада "Кингс"

2022г.

Уча.се иновативно училище

Волейболен турнир "София"

Тепърва предстоят 🙂

Тепърва предстоят 🙂