Меню Затваряне

93-то Средно училище

АЛЕКСАНДЪР теодоров – Балан

Нашата визия

93-то СУ “Александър Теодоров-Балан” е училище с богата история и традиции, ориентирано да направи своите възпитаници достойни членове на общоевропейското семейство. Живеем в преломно време, изискващо от нас позитивност, творчески размах и интуиция. Това означава пречупване на традициите през призмата на едно ново мислене, което предполага изграждането на ново съзнание. Всеки един е част от цялото! Посоката, в която трябва да вървим, е към обединяване на усилията на всички, за да осъществим проектите си.

0
Готини неща

0 +
всеотдайни учители и служители

0
Готини неща

0
Години традиции

История

Историята на 93-то училище започва преди 55 години като основно училище, което  е открито на 4 юни 1963 г. по нареждане на отдел “Народна просвета” при СГНС.  За патрон на училището е избран Лазар Станев. От учебната 1987/1988 г. училището  се трансформира в  ЕСПУ. През 1992г. с решение на педагогическия колектив, 93-то ЕСПУ “Лазар Станев” е преобразувано в СОУ и приема името на видния наш езиковед – академик Александър Теодоров-Балан. През 2016 се превръща в СУ.

93-то училище винаги се е стремяло да бъде уникално и да търси нови посоки на развитие. От  учебната 1985/1986г. е базово училище към Катедрата по български език и литература на СУ “Св. Климент Охридски”. През 1986/1987 г. за пръв път в училищната история се създават паралелки със спортен профил. През 1989/1990 учебна година училището е единственото в България, където се създават две паралелки с УПК за стюардеси и става базово към БГА “Балкан”. През 1993/1994 учебна година настъпват важни промени в училището: подписва се договор с Факултета по журналистика и масови комуникации на СУ “Св. Климент Охридски” с прием на журналистически паралелки.  Училището отново е единственото в България с такъв прием на ученици и получава статут на Колеж по журналистика към факултета. В същата година се откриват и  професионални паралелки по икономика. Опитът и постигнатите резултати, дават възможност днес да продължи обучението в профил „Технологичен – Стопански мениджмънт”, а ориентиращите към хуманитарните дисциплини ученици, получават допълнителни знания в часовете по СИП – журналистика.

патрон

Александър Стоянов Теодоров-Балан
/1859-1959/

Александър Стоянов Теодоров-Балан е български езиковед, литературен историк и библиограф, действителен член на Българската академия на науките. Той е първият ректор на Софийския университет. Близо 100-годишният живот на Балан е една дълга човешка история на любовта към всичко родно и към езика на дедите, за който език е дошло времето да встъпи в новото време. Желанието му е било да обогати и допълни езика според изискванията на връхлитащото ново време, но запазвайки несравнимата му благозвучност. Балан е и от водещите ентусиасти, създали първата масонска ложа у нас. Освен това заедно с Алеко Константинов е сред създателите на организираното туристическо движение.

Интериор

STEM центрове и модерни кабинети