Меню Затваряне
ден Час+кабинет предмет ученик клас квестор оценител 
ПОНЕДЕЛНИК 
22.02 14:00 ПГ БЕЛ Ралица 9а Павлева/Везирска Химирска/Вълчева 
ВТОРНИК 
23.02 10:00 ПГ АЕ Валентин 7а Николов/Гаврилова Сбиркова/Николова 
23.02 10:00 ПГ АЕ Ралица 9а Николов/Гаврилова Сбиркова/Николова 
23.02 10:00 ПГ АЕ Пейман 8б Николов/Гаврилова Петрова/Николова 
СРЯДА 
24.02 10:00   ИТ ОЖ Пейман 8б Филипова/Мустакерски Вакашински/Гълъбова 
24.02 10:00   ИТ ИТ Тамара 8а Филипова/Мустакерски Савова/Стоянова 
24.02 14:00   ИТ ИТ Йоан 12а Химирсака/Неделчев Савова/Стоянова 
24.02 14:00   ИТ ИТ Ралица 9а Химирсака/Неделчев Савова/Стоянова 
ЧЕТВЪРТЪК 
25.02 14:00   ИТ Философия Ралица 9а Петрова/Гетова Гаврилова/Алексиева 
25.02 14:00   ИТ Информатика Йоан 12а Петрова/Гетова Савова/Д. Савова 
25.02 14:00   ИТ Информатика Калина 12а Петрова/Гетова Савова/Д. Савова 
ПЕТЪК 
25.02 10:00   салон ФВС Тамара 8а Христов/Доленска Гетова/Василева 
25.02 10:00   салон ФВС Ралица 9а Христов/Доленска Гетова/Василева