Меню Затваряне

График на консултациите за първи учебен срок на учебната 2021/2022 година гимназиален етап
Приложение 1

учители

предмет

с родители ( II ЧК)

с ученици

ден

час

стая

ден

час

стая

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 

1.

ЛИЛИЯ ХИМИРСКА

БЕЛ

учителска стая

Сряда

12:25-13:05

учителска стая

2.

МОНИКА ВЪЛЧЕВА

БЕЛ

учителска стая

Петък

12:25-13:05

учителска стая

3.

ДИМИТЪР КАЦАРОВ

БЕЛ

учителска стая

Четвъртък

12:25-13:05

учителска стая

 

ЧУЖД ЕЗИК

 

4.

БОЯН БОЙЧЕВ

РЕ

Четвъртък

11:40-12:20

учителска стая

Понеделник

11:40-12:20

учителска стая

5.

РАДОСЛАВА ИВАНОВА

РЕ

Четвъртък

12:25-13:05

учителска стая

Петък

12:25-13:05

учителска стая

6.

ПЕТЯ ПЕТРОВА

АЕ

Понеделник

14:20-15:00

учителска стая

Понеделник

11:40-12:20

учителска стая

7.

АЛЕКСАНДЪР СТИЛИЯНОВ

АЕ

учителска стая

Петък

12:25-13:05

учителска стая

8.

ПАУЛА-АНАСТАСИЯ СБИРКОВА

АЕ

учителска стая

Понеделник

12:25-13:05

учителска стая

 

МАТЕМАТИКА , ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

8.

МИРОСЛАВА САВОВА

Математика/Физика

учителска стая

Сряда

18:25-19:05

учителска стая

9.

ДИМИТЪР МУСТАКЕРСКИ

Математика

учителска стая

Четвъртък

11:40-12:20

учителска стая

10.

инж. КЪДРИЕ ЧОЛАКОВА

ИТ

учителска стая

Вторник

11:40-12:20

ИТ

 

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

10.

ЕВДОКИЯ ГЕРГОВА

История

учителска стая

Петък

11:40-12:20

учителска стая

11.

БОРЯНА ГЪЛЪБОВА

История

Петък

13:30-14:10

учителска стая

Петък

12:25-13:05

учителска стая

12.

ЗОЯ ДОЛЕНСКА

История

Сряда

11:40-12:20

учителска стая

Вторник

11:40-12:20

учителска стая

13.

ДАНИЕЛ ХРИСТОВ

География

учителска стая

Четвъртък

18:25-19:05

учителска стая

14.

НАКО ИВАНОВ

География/
История

учителска стая

Четвъртък

11:40-12:20

учителска стая

15.

МАРГАРИТА ГАВРИЛОВА

Философия

Вторник

14:20-15:00

учителска стая

Вторник

11:40-12:20

учителска стая

16.

Д-Р ИСКРА МИЛЕВА

Философия

Четвъртък

14:20-15:00

учителска стая

Четвъртък

18:25-19:05

учителска стая

 

ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ

17.

НАДКА ФИЛИПОВА

Биология

Четвъртък

14:20-15:00

учителска стая

Вторник

11:40-12:20

учителска стая

18.

МИРОСЛАВА САВОВА

Математика/Физика

учителска стая

Сряда

18:25-19:05

учителска стая

19.

РУМЯНА ПОПОВА

Химия

учителска стая

Понеделник

12:25-13:05

учителска стая

 

ИЗКУСТВА

20.

КИРИЛ НИКОЛОВ

Музика

учителска стая

Вторник

11:40-12:20

учителска стая

21.

ДОЧКА ПАВЛЕВА

ИИ

учителска стая

Понеделник

12:25-13:05

учителска стая

 

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

22.

АНТОАНЕТА ГЕТОВА

ФВС

Вторник

15:10-15:50

учителска стая

Сряда

12:25-13:05

салон

23.

ВЕЖЕН НЕДЕЛЧЕВ

ФВС

учителска стая

Сряда

10:55-11:35

салон

24.

МАРИЯ ВАСИЛЕВА

ФВС

Вторник

15:10-15:50

учителска стая

Четвъртък

12:25-13:05

салон

ПРОФИЛИРАНИ ПРЕДМЕТИ

25.

ИВАН САВОВ

КРИМИНАЛИСТИКА

учителска стая

Петък

18:25-19:05

учителска стая

26.

ДОЦ. МИЛОРАД  ЙОРДАНОВ

КРИМИНАЛИСТИКА

учителска стая

Петък

18:25-19:05

учителска стая

27.

ЯСЕН ВАКАШИНСКИ

ЖУРНАЛИСТИКА

учителска стая

Петък

18:25-19:05

учителска стая

28.

Д-Р ИСКРА МИЛЕВА

ЖУРНАЛИСТИКА

Четвъртък

14:20-15:00

учителска стая

Четвъртък

18:25-19:05

учителска стая

29.

АКАД. БОРИСЛАВ ЙОТОВ

НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО

учителска стая

Четвъртък

18:25-19:05

учителска стая

30.

Д-Р НИКОЛАЙ КОЛЕВ

ТВ СТУДИО

СТУДИО

Вторник

10:55-11:35

СТУДИО

31.

ТОДОР ТОДОРОВ

ППП

учителска стая

Понеделник

10:55-11:35

учителска стая

График на консултациите за първи учебен срок на учебната 2021/2022 година прогимназиален етап
Приложение 2

учители

предмет

с родители ( II ЧК)

с ученици

ден

час

стая

ден

час

стая

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 

1.

ЛИЛИЯ ХИМИРСКА

БЕЛ

учителска стая

Сряда

12:25-13:05

учителска стая

2.

ВЕСКА ЙОЛДОВА

БЕЛ

учителска стая

Понеделник

13:30-14:10

учителска стая

3.

ДИМИТЪР КАЦАРОВ

БЕЛ

учителска стая

Вторник

14:20-15:00

учителска стая

 

ЧУЖД ЕЗИК

 

4.

БОЯН БОЙЧЕВ

РЕ

учителска стая

Понеделник

13:30-14:10

учителска стая

5.

РАДОСЛАВА ИВАНОВА

РЕ

Четвъртък

12:25-13:05

учителска стая

Петък

12:25-13:05

учителска стая

6.

ПЕТЯ ПЕТРОВА

АЕ

учителска стая

Петък

13:30-14:10

учителска стая

7.

АЛЕКСАНДЪР СТИЛИЯНОВ

АЕ

учителска стая

Вторник

12:25-13:05

учителска стая

8.

ДАМЯНА ГЕОРГИЕВА

АЕ

Сряда

10:10-10:50

учителска стая

Сряда

12:25-13:05

Сряда

 

МАТЕМАТИКА , ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

8.

МИРОСЛАВА САВОВА

Математика/Физика

Вторник

12:25-13:05

учителска стая

Вторник

14:20-15:00

учителска стая

9.

ИЛИЯНА ВЕЗИРСКА

Математика

учителска стая

Понеделник

12:25-13:05

учителска стая

10.

ДИМИТЪР МУСТАКЕРСКИ

Математика

учителска стая

Четвъртък

13:30-14:10

учителска стая

11.

инж. КЪДРИЕ ЧОЛАКОВА

ИТ

учителска стая

Четвъртък

12:25-13:05

ИТ

 

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

12.

ЗОЯ ДОЛЕНСКА

История

учителска стая

Сряда

13:30-14:10

учителска стая

13.

НАКО ИВАНОВ

География

Сряда

10:10-10:50

учителска стая

Сряда

11:40-12:20

учителска стая

14.

МАРГАРИТА ГАВРИЛОВА

Философия

учителска стая

Четвъртък

13:30-14:10

учителска стая

15.

Д-Р ИСКРА МИЛЕВА

Философия

Четвъртък

14:20-15:00

учителска стая

Четвъртък

13:30-14:10

учителска стая

 

ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ

16.

НАДКА ФИЛИПОВА

Биология

учителска стая

Петък

12:25-13:05

учителска стая

17.

МИРОСЛАВА САВОВА

Математика/Физика

Вторник

12:25-13:05

учителска стая

Вторник

14:20-15:00

учителска стая

18.

РУМЯНА ПОПОВА

Химия

учителска стая

Понеделник

12:25-13:05

учителска стая

 

ИЗКУСТВА

19.

КИРИЛ НИКОЛОВ

Музика

Сряда

09:10-09:50

учителска стая

Сряда

13:30-14:10

учителска стая

20.

ДОЧКА ПАВЛЕВА

ИИ

Сряда

08:20-09:00

учителска стая

Вторник

13:30-14:10

учителска стая

 

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

21.

ВЕЖЕН НЕДЕЛЧЕВ

ФВС

учителска стая

Вторник

12:25-13:05

салон

22.

МАРИЯ ВАСИЛЕВА

ФВС

Вторник

15:10-15:50

учителска стая

Сряда

13:30-14:10

салон

ПРОФИЛИРАНИ ПРЕДМЕТИ

23.

ИВАН САВОВ

КРИМИНАЛИСТИКА

учителска стая

Петък

11:40-12:20

учителска стая

24.

Д-Р ИСКРА МИЛЕВА

ЖУРНАЛИСТИКА

Четвъртък

14:20-15:00

учителска стая

Четвъртък

13:30-14:10

учителска стая

График на консултациите за втория учебен срок на учебната 2020/2021 година начален етап
Приложение 3

учители

предмет

с родители ( II ЧК)

с ученици

ден

час

стая

ден

час

стая

1

Александър Чакмаков

Технологии и предприемачество

четвъртък

13:30-14:15

Заместник дирекция

2

Мирослава Стоичкова

Предмети в начален етан

понеделник

13:40-14:25

учителска стая

сряда

13:40-14:25

Класна стая

3

Кирил Николов

Музика

четвъртък

12:20-13:05

Класна стая

4

Дамяна Георгиева

АЕ

понеделник

13:00-13:45

Класна стая

5

Мариана Коева

Всички направления в ПГ

сряда

10:40-11:05

учителска стая

понеделник

11:10-:11:55

Класна стая

6

Добринка Савова

Предмети в начален етан

вторник

12:20-13:05

учителска стая

сряда

12:20-13:05

Класна стая

7

Мария Николова

Предмети в начален етан

вторник

12:20-13:05

учителска стая

сряда

12:20-13:05

Класна стая

8

Емилия Цолова

Предмети в начален етан

вторник

12:20-13:05

учителска стая

сряда

12:20-13:05

Класна стая

9

Радка Попиванова

Предмети в начален етан

вторник

12:20-13:05

учителска стая

сряда

12:20-13:05

Класна стая

10

Красимира Алексиева

Предмети в начален етан

вторник

13:40-14:25

учителска стая

сряда

13:40-14:25

Класна стая

11

Мирослава Стоичкова

Предмети в начален етан

понеделник

13:40-14:25

учителска стая

сряда

13:40-14:25

Класна стая

12

Дарина Бакърджиева

Предмети в начален етан

понеделник

13:40-14:25

учителска стая

сряда

13:40-14:25

Класна стая

13

Елена Пенкова- Бойчева

Предмети в начален етан

понеделник

13:40-14:25

учителска стая

сряда

13:40-14:25

Класна стая

14

Жана Стоянова

Предмети в начален етан

понеделник

13:40-14:25

учителска стая

сряда

13:40-14:25

Класна стая

15

инж. Наско Христов

Компютърно моделиране

вторник

13:30-14:15

Компютърен кабинет