Меню Затваряне

График на консултациите за втория учебен срок на учебната 2020/2021 година гимназиален етап
Приложение 1

учители

предмет

с родители ( II ЧК)

с ученици

ден

час

стая

ден

час

стая

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 

1.

ЛИЛИЯ ХИМИРСКА

БЕЛ

учителска стая

понеделник

12:25-13:05

учителска стая

2.

МОНИКА ВЪЛЧЕВА

БЕЛ

учителска стая

вторник

13:10-13:50

учителска стая

 

ЧУЖД ЕЗИК

 

3.

БОЯН БОЙЧЕВ

Публицистика

учителска стая

вторник

14:20-15:00

учителска стая

4.

РАДОСЛАВА ИВАНОВА

РЕ

учителска стая

петък

12:25-13:05

учителска стая

5.

ПЕТЯ ПЕТРОВА

АЕ

понеделник

15:10-15:50

учителска стая

вторник

13:30-14:10

учителска стая

6.

ЦВЕТА НИКОЛОВА

АЕ

четвъртък

14:20-15:00

учителска стая

петък

12:25-13:05

учителска стая

7.

ПАУЛА-АНАСТАСИЯ СБИРКОВА

АЕ

 

 

учителска стая

сряда

14:20-15:00

учителска стая

 

МАТЕМАТИКА , ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

8.

МИРОСЛАВА САВОВА

Математика/ Физика

учителска стая

четвъртък

13:30-14:10

учителска стая

9.

ИЛИЯНА ВЕЗИРСКА

Математика

петък

13:30-14:10

учителска стая

четвъртък

13:10-13:50

учителска стая

10.

ДИМИТЪР МУСТАКЕРСКИ

Математика

учителска стая

сряда

13:10-13:50

учителска стая

11.

БОТКА САВОВА

ИТ

учителска стая

понеделник

13:10-13:50

ИТ

 

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

12.

БОРЯНА ГЪЛЪБОВА

История

понеделник

10:10-10:50

учителска стая

сряда

13:10-13:50

учителска стая

13.

ЗОЯ ДОЛЕНСКА

История

вторник

13:00-13:40

учителска стая

сряда

12:25-13:05

учителска стая

14.

МАРГАРИТА ГАВРИЛОВА

Философия

учителска стая

сряда

12:25-13:05

учителска стая

15.

ДАНИЕЛ ХРИСТОВ

География

учителска стая

петък

13:10-13:50

учителска стая

 

ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ

16.

НАДКА ФИЛИПОВА

Биология /ЧП

сряда

10:55-11:35

учителска стая

петък

14:20-15:00

учителска стая

17.

МИРОСЛАВА САВОВА

Математика/  Физика

учителска стая

четвъртък

13:30-14:10

учителска стая

18.

РУМЯНА ПОПОВА

Химия

учителска стая

понеделник

13:10-13:50

учителска стая

 

ИЗКУСТВА

19.

КИРИЛ НИКОЛОВ

Музика

учителска стая

петък

12:25-13:05

учителска стая

20.

ДОЧКА ПАВЛЕВА

ИИ

учителска стая

сряда

12:25-13:05

учителска стая

 

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

21.

АНТОАНЕТА ГЕТОВА

ФВС

понеделник

10:55- 11:35

учителска стая

сряда

11:40-12:20

салон

22.

ВЕЖЕН НЕДЕЛЧЕВ

ФВС

учителска стая

четвъртък

13:30-14:10

салон

23.

МАРИЯ ВАСИЛЕВА

ФВС

учителска стая

сряда

12:25-13:05

салон

ПРОФИЛИРАНИ ПРЕДМЕТИ

21.

ИВАН САВОВ

КРИМИНАЛИСТИКА

учителска стая

петък

13:30-14:10

учителска стая

22.

МИЛОРАД  ЙОРДАНОВ

КРИМИНАЛИСТИКА

учителска стая

петък

10:55-11:35

учителска стая

23.

ЯСЕН ВАКАШИНСКИ

ЖУРНАЛИСТИКА

учителска стая

четвъртък

12:25-13:05

учителска стая

График на консултациите за втория учебен срок на учебната 2020/2021 година прогимназиален етап
Приложение 2

учители

предмет

с родители ( II ЧК)

с ученици

ден

час

стая

ден

час

стая

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 

1.

ЛИЛИЯ ХИМИРСКА

БЕЛ

учителска стая

понеделник

11:40-12:20

учителска стая

2.

ВЕСКА ЙОЛДОВА

БЕЛ

учителска стая

понеделник

12:25-13:05

учителска стая

 

ЧУЖД ЕЗИК

 

3.

БОЯН БОЙЧЕВ

РЕ

петък

16:55-17:35

учителска стая

четвъртък

11:40-12:20

учителска стая

 

4.

ПЕТЯ ПЕТРОВА

АЕ

учителска стая

вторник

12:25-13:05

учителска стая

5.

ЦВЕТА НИКОЛОВА

АЕ

учителска стая

сряда

11:40-12:20

учителска стая

 

6.

ПАУЛА-АНАСТАСИЯ СБИРКОВА

АЕ

учителска стая

петък

15:40-16:20

учителска стая

 

 

МАТЕМАТИКА , ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

8.

МИРОСЛАВА САВОВА

Математика/Физика

вторник

16:10-16:50

учителска стая

четвъртък

12:25-13:05

учителска стая

9.

ИЛИЯНА ВЕЗИРСКА

Математика

учителска стая

четвъртък

11:40-12:20

учителска стая

 

10.

ДИМИТЪР МУСТАКЕРСКИ

Математика

учителска стая

понеделник

11:40-12:20

учителска стая

11.

БОТКА САВОВА

ИТ

учителска стая

понеделник

11:40-12:20

ИТ

 

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

12.

ЕВДОКИЯ ГЕРГОВА

История

учителска стая

петък

11:40-12:20

дирекция

13.

ЗОЯ ДОЛЕНСКА

История

учителска стая

четвъртък

12:25-13:05

учителска стая

14.

МАРГАРИТА ГАВРИЛОВА

Философия

вторник

10:10-10:40

учителска стая

сряда

11:40-12:20

учителска стая

15.

ДАНИЕЛ ХРИСТОВ

География

понеделник

16:55-17:35

учителска стая

вторник

12:25-13:05

учителска стая

 

ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ

16.

НАДКА ФИЛИПОВА

Биология /ЧП

учителска стая

понеделник

11:40-12:20

учителска стая

 

17.

МИРОСЛАВА САВОВА

Математика/Физика

вторник

16:10-16:50

учителска стая

четвъртък

12:25-13:05

учителска стая

18.

РУМЯНА ПОПОВА

Химия

учителска стая

понеделник

12:25-13:05

учителска стая

 

 

ИЗКУСТВА

19.

КИРИЛ НИКОЛОВ

Музика

понеделник

16:10-16:50

учителска стая

понеделник

12:25-13:05

учителска стая

20.

ДОЧКА ПАВЛЕВА

ИИ/ТП

вторник

15:10-15:50

учителска стая

четвъртък

12:25-13:05

учителска стая

 

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

21.

АНТОАНЕТА ГЕТОВА

ФВС

учителска стая

петък

11:40-12:20

салон

22.

ВЕЖЕН НЕДЕЛЧЕВ

ФВС

учителска стая

четвъртък

11:40-12:20

салон

23.

МАРИЯ ВАСИЛЕВА

ФВС

учителска стая

четвъртък

12:25-13:05

салон

ПРОФИЛИРАНИ ПРЕДМЕТИ

24.

БОРЯНА ГЪЛЪБОВА

Журналистика

учителска стая

петък

17:40-18:20

учителска стая

25.

ИВАН САВОВ

Осн. на държ.

учителска стая

петък

13:00-13:30

учителска стая

График на консултациите за втория учебен срок на учебната 2020/2021 година начален етап
Приложение 3

учители

предмет

с родители ( II ЧК)

с ученици

ден

час

стая

ден

час

стая

1

Александър Чакмаков

Технологии и предприемачество

четвъртък

13:30-14:15

Заместник дирекция

2

Мирослава Стоичкова

Предмети в начален етан

понеделник

13:40-14:25

учителска стая

сряда

13:40-14:25

Класна стая

3

Кирил Николов

Музика

четвъртък

12:20-13:05

Класна стая

4

Дамяна Георгиева

АЕ

понеделник

13:00-13:45

Класна стая

5

Мариана Коева

Всички направления в ПГ

сряда

10:40-11:05

учителска стая

понеделник

11:10-:11:55

Класна стая

6

Добринка Савова

Предмети в начален етан

вторник

12:20-13:05

учителска стая

сряда

12:20-13:05

Класна стая

7

Мария Николова

Предмети в начален етан

вторник

12:20-13:05

учителска стая

сряда

12:20-13:05

Класна стая

8

Емилия Цолова

Предмети в начален етан

вторник

12:20-13:05

учителска стая

сряда

12:20-13:05

Класна стая

9

Радка Попиванова

Предмети в начален етан

вторник

12:20-13:05

учителска стая

сряда

12:20-13:05

Класна стая

10

Красимира Алексиева

Предмети в начален етан

вторник

13:40-14:25

учителска стая

сряда

13:40-14:25

Класна стая

11

Мирослава Стоичкова

Предмети в начален етан

понеделник

13:40-14:25

учителска стая

сряда

13:40-14:25

Класна стая

12

Дарина Бакърджиева

Предмети в начален етан

понеделник

13:40-14:25

учителска стая

сряда

13:40-14:25

Класна стая

13

Елена Пенкова- Бойчева

Предмети в начален етан

понеделник

13:40-14:25

учителска стая

сряда

13:40-14:25

Класна стая

14

Жана Стоянова

Предмети в начален етан

понеделник

13:40-14:25

учителска стая

сряда

13:40-14:25

Класна стая

15

инж. Наско Христов

Компютърно моделиране

вторник

13:30-14:15

Компютърен кабинет