Меню Затваряне

Г Р А Ф И К

на консултациите през втори срок на учебната 2022/2023 година гимназиален етап

Приложение 1

учители

предмет

с родители ( II ЧК)

с ученици

ден

час

стая

ден

час

стая

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 

 

1.

МОНИКА ВЪЛЧЕВА

БЕЛ

учителска стая

Петък

12:25-13:05

учителска стая

2.

ДИМИТЪР КАЦАРОВ

БЕЛ

Понеделник

13:30-14:10

учителска стая

Понеделник

12:25-13:05

учителска стая

 

ЧУЖД ЕЗИК

 

 

 

3.

БОЯН БОЙЧЕВ

РЕ

Четвъртък

13:30-14:10

учителска стая

Четвъртък

12:25-13:05

учителска стая

4.

РАДОСЛАВА ИВАНОВА

РЕ

Петък

14:20-15:00

учителска стая

Петък

12:25-13:05

учителска стая

5.

ГАБРИЕЛА ТЕРЗИЙСКА

АЕ

учителска стая

Вторник

12:25-13:05

учителска стая

6.

ДАМЯНА ГЕОРГИЕВА

АЕ

учителска стая

Четвъртък

12:25-13:05

учителска стая

7.

ПЕТЯ ПЕТРОВА

АЕ

учителска стая

Понеделник

12:25-13:05

учителска стая

8.

АЛЕКСАНДЪР СТИЛИЯНОВ

АЕ

Петък

13:30-14:10

учителска стая

Петък

12:25-13:05

учителска стая

9.

ПАУЛА-АНАСТАСИЯ СБИРКОВА

АЕ

Четвъртък

11:00-11:40

учителска стая

Четвъртък

12:25-13:05

учителска стая

 

МАТЕМАТИКА , ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

10.

МИРОСЛАВА САВОВА

Математика/Физика

учителска стая

Петък

12:25-13:05

учителска стая

11.

ДИМИТЪР МУСТАКЕРСКИ

Математика

учителска стая

Вторник

12:25-13:05

учителска стая

12.

инж. ЧОЛАКОВА

ИТ

учителска стая

Вторник

12:25-13:05

ИТ

13.

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ

ИТ

учителска стая

Четвъртък

12:25-13:05

ИТ

14.

инж. НАСКО ХРИСТОВ

ИТ/Информатика

учителска стая

Четвъртък

13:30-14:10

Зам-дирекция

 

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

15.

ЗОЯ ДОЛЕНСКА

История

Вторник

13:30-14:10

учителска стая

Вторник

12:25-13:05

учителска стая

16.

БОРЯНА ГЪЛЪБОВА

История

учителска стая

Петък

12:25-13:05

учителска стая

17.

НАКО ИВАНОВ

История/География

учителска стая

Четвъртък

12:25-13:05

учителска стая

18.

ДАНИЕЛ ХРИСТОВ

География

учителска стая

Сряда

12:25-13:05

учителска стая

19.

МАРГАРИТА ГАВРИЛОВА

Философия

Петък

14:20-15:00

учителска стая

Петък

12:25-13:05

учителска стая

 

ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ

20.

НАДКА ФИЛИПОВА

Биология

учителска стая

Понеделник

12:25-13:05

учителска стая

21.

МИРОСЛАВА САВОВА

Математика/Физика

учителска стая

Петък

12:25-13:05

учителска стая

22.

РУМЯНА ПОПОВА

Химия

учителска стая

Сряда

12:25-13:05

учителска стая

 

ИЗКУСТВА

23.

КИРИЛ НИКОЛОВ

Музика

Сряда

14:20-15:00

учителска стая

Сряда

12:25-13:05

учителска стая

24.

ДОЧКА ПАВЛЕВА

ИИ

Петък

14:20-15:00

учителска стая

Петък

12:25-13:05

учителска стая

 

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

25.

АНТОАНЕТА ГЕТОВА

ФВС

Сряда

14:20-15:00

учителска стая

Сряда

12:25-13:05

салон

26.

МАРИЯ ВАСИЛЕВА

ФВС

учителска стая

Сряда

12:25-13:05

салон

ПРОФИЛИРАНИ ПРЕДМЕТИ

27.

ИВАН САВОВ

КРИМИНАЛИСТИКА

учителска стая

Четвъртък

12:25-13:05

учителска стая

28.

Д-Р ИСКРА МИЛЕВА

ЖУРНАЛИСТИКА

Сряда

14:20-15:00

учителска стая

Вторник

12:25-13:05

учителска стая

29.

НАДЕЖДА ЙОТОВА

ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА

учителска стая

Петък

12:25-13:05

учителска стая

ИЗГОТВИЛ: АЛЕКСАНДЪР ЧАКМАКОВ – ЗДУД

График на консултациите за втори срок на учебната 2022/2023 година прогимназиален етап
Приложение 2

учители

предмет

с родители ( II ЧК)

с ученици

ден

час

стая

ден

час

стая

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 

 

1.

МАРГАРИТА БОРИСОВА

БЕЛ

Петък

14:20-15:00

учителска стая

Петък

13:30-14:10

учителска стая

2.

ВЕСКА ЙОЛДОВА

БЕЛ

учителска стая

Вторник

13:30-14:10

учителска стая

3.

ДИМИТЪР КАЦАРОВ

БЕЛ

Понеделник

13:30-14:10

учителска стая

Вторник

14:20-15:00

учителска стая

 

ЧУЖД ЕЗИК

 

 

 

4.

БОЯН БОЙЧЕВ

РЕ

учителска стая

Четвъртък

14:20-15:00

учителска стая

5.

РАДОСЛАВА ИВАНОВА

РЕ

учителска стая

Петък

14:20-15:00

учителска стая

6.

ГАБРИЕЛА ТЕРЗИЙСКА

АЕ

учителска стая

Вторник

14:20-15:00

учителска стая

7.

ПЕТЯ ПЕТРОВА

АЕ

Понеделник

14:20-15:00

учителска стая

Понеделник

13:30-14:10

учителска стая

8.

ДАМЯНА ГЕОРГИЕВА

АЕ

Четвъртък

14:20-15:00

учителска стая

Четвъртък

13:30-14:10

учителска стая

 

МАТЕМАТИКА , ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

8.

МИРОСЛАВА САВОВА

Математика/Физика

Петък

14:20-15:00

учителска стая

Петък

13:30-14:10

учителска стая

9.

ИЛИЯНА ВЕЗИРСКА

Математика

учителска стая

Петък

11:40-12:20

учителска стая

10.

ДИМИТЪР МУСТАКЕРСКИ

Математика

учителска стая

Вторник

13:30-14:10

учителска стая

11.

инж. ЧОЛАКОВА

ИТ

учителска стая

Вторник

13:30-14:10

ИТ

12.

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ

ИТ

учителска стая

Четвъртък

13:30-14:10

ИТ

 

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

13.

ЗОЯ ДОЛЕНСКА

История

учителска стая

Вторник

13:30-14:10

учителска стая

14.

НАКО ИВАНОВ

География

Четвъртък

14:20-15:00

учителска стая

Четвъртък

13:30-14:10

учителска стая

15.

Д-Р ИСКРА МИЛЕВА

Философия

учителска стая

Вторник

13:30-14:10

учителска стая

 

ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ

16.

НАДКА ФИЛИПОВА

Биология

Понеделник

14:20-15:00

учителска стая

Понеделник

13:30-14:10

учителска стая

17.

МИРОСЛАВА САВОВА

Математика/Физика

Петък

14:20-15:00

учителска стая

Петък

13:30-14:10

учителска стая

18.

РУМЯНА ПОПОВА

Химия

учителска стая

Сряда

12:25-13:05

учителска стая

 

ИЗКУСТВА

19.

КИРИЛ НИКОЛОВ

Музика

Сряда

14:20-15:00

учителска стая

Сряда

13:30-14:10

учителска стая

20.

ДОЧКА ПАВЛЕВА

ИИ

Петък

14:20-15:00

учителска стая

Петък

13:30-14:10

учителска стая

 

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

21.

ВЕЖЕН НЕДЕЛЧЕВ

ФВС

учителска стая

Вторник

12:25-13:05

салон

22.

МАРИЯ ВАСИЛЕВА

ФВС

учителска стая

Сряда

13:30-14:10

салон

ПРОФИЛИРАНИ ПРЕДМЕТИ

23.

ИВАН САВОВ

КРИМИНАЛИСТИКА

учителска стая

Четвъртък

11:40-12:20

учителска стая

24.

Д-Р ИСКРА МИЛЕВА

ЖУРНАЛИСТИКА

учителска стая

Вторник

13:30-14:10

учителска стая

ИЗГОТВИЛ: АЛЕКСАНДЪР ЧАКМАКОВ – ЗДУД

График на консултациите за втори учебен срок на учебната 2022/2023 година начален етап
Приложение 3

учители

предмет

с родители ( II ЧК)

с ученици

ден

час

стая

ден

час

стая

1

Евдокия Гергова

Родинознание

понеделник

11:30-12:10

Дирекция

2

Александър Чакмаков

Технологии и предприемачество

понеделник

12:50-13:30

Заместник дирекция

3

Мирослава Стоичкова

Предмети в начален етан

понеделник

12:55-13:35

Заместник дирекция

сряда

13:25-14:10

Заместник дирекция

4

Кирил Николов

Музика

понеделник

14:00-14:40

Учителска стая

5

Дамяна Георгиева

АЕ

четвъртък

11:40-12:20

Учителска стая

6

Нако Иванов  

ЧО

понеделник

13:10-13:50

Учителска стая

7

Паула-Анастасия Сбиркова

АЕ

понеделник

12:30-13:10

Учителска стая

8

Георгена Костова

АЕ

вторник

12:10-12:50

Учителска стая

8

Добринка Савова

Предмети в начален етан

понеделник

13:30-14:10

учителска стая

вторник

13:30-14:10

Класна стая

9

Мария Николова

Предмети в начален етан

понеделник

13:30-14:10

учителска стая

вторник

13:30-14:10

Класна стая

10

Емилия Цолова

Предмети в начален етан

понеделник

13:30-14:10

учителска стая

вторник

12:40-13:20

Класна стая

11

Радка Попиванова

Предмети в начален етан

понеделник

13:30-14:10

учителска стая

вторник

12:40-13:20

Класна стая

12

Красимира Алексиева

Предмети в начален етан

понеделник

11:50-12:30

учителска стая

вторник

12:10-12:50

Класна стая

13

Йоана Турлакова

Предмети в начален етан

понеделник

12:10-12:50

учителска стая

вторник

12:30-13:10

Класна стая  

14

Елена Пенкова- Бойчева

Предмети в начален етан

понеделник

12:10-12:50

учителска стая

вторник

12:10-12:50

Класна стая

15

Жана Стоянова

Предмети в начален етан

понеделник

12:10-12:50

учителска стая

вторник

11:50-12:30

Класна стая

ИЗГОТВИЛ: МИРОСЛАВА СТОИЧКОВА – ЗДУД