Меню Затваряне

Начало на проект “Какъв исках да стана”

В 93 СУ „Александър Теодоров – Балан“ започва проект, с който децата от 5. и 6. клас ще получат информация за различни професии от хора, които ги практикуват. Проектът се нарича „Какъв исках да стана“ и представлява поредица срещи с различни професионалисти, които в рамките на един учебен час ще разкажат за себе си и работата си. Какво са научили в училище и университета, и неформално по пътя си до момента? Какви умения са придобили и как те им помагат да се справят с предизвикателствата? В какво се изразява тяхната работа, с какви дейности е свързана. Как протича един работен ден? Самостоятелно ли работят или в екип? Ако работят в екип – колко членове има в екипа, какви роли имат те? Кой ръководи този екип? 93 СУ има програма от допълнителни дейности, с които цели да мотивира децата да се замислят на ранен етап за кариерното си ориентиране, и да ги вдъхнови за избор на професия, с която те ще се чувстват щастливи.
Ще се проведат 6 (шест) срещи в залата на училището, с шестима професионалисти, а датите са 6 и 27 март, 10 и 24 април; 8 и 29 мaй. Поканените лектори са Адв. Десислава Каменова, управляващ партньор в Каменов, Каменова и партньори, медиатор; Любомир Аламанов, основател и управляващ директор на SiteMedia; Иво Маринов, регионален мениджър на представителите на Nike в България; Владислав Георгиев и Огнян Бекяров, основатели и управляващи ReMark Консултинг; Димитър Гърдев, външнополитически анализи; Мaрин Кoстов, директор в AllChannels Communication Group.
Проектът е част от програма с мерките за подобряване на учебния процес в училището, иницииран от обществения съвет към училището, одобрен е от директора и подкрепен от училищното настоятелство