Меню Затваряне

Анкета по Together again, проект по Еразъм+

  В периода 24-28 април част от учениците ни, на възраст 12-16 години, попълниха анкета свързана с емоционална интелигенция. Анкетата е част от работата по Продуктов резултат – Комплект с ресурси и техники, насочени към пост Ковид отношения между учениците. Това е част от дейностите по проект Together again, част от еразъм+.

Анкетата е анонимна и съдържа 30 въпроса. На базата на резултатите ще бъде разработен национален доклад на проучването

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.