Меню Затваряне

Откриване на учебната година и родителски срещи

Откриването на новата учебна 2020/2021 година ще се състои на 15.09.2020 г. /вторник/ от 10:00 часа в двора на училището за учениците от Подготвителен клас, първи клас, пети клас, осми клас и дванадесети клас! Всички останали ученици трябва да се явят по определения график за получаване на учебници.  

На 16.09.2020 г. /сряда/ ще се проведат родителски срещи за следните класове:

  • Подготвителен клас от 17:30 часа:
  • 2 а клас от 17:30 часа:
  • 5 а клас от 18:00 часа:
  • 6 а клас от 18:00 часа:
  • 6 б клас от 18:00 часа:
  • 8 а клас от 18:00 часа:
  • 8 б клас от 18:00 часа:
  • 9 а клас от 18:00 часа;

За останалите класове повече информация може да получите от класния ръководител.

Всички родители и ученици да се явят в училището с лични предпазни средства (маска, шлем и др.)