Меню Затваряне

Дейности по UNEX T-YOU 14.10

С началото на учебната година започна  прилагането упражненията от първия интелектуален продукт „Подобряване на практиките за четене“. Обхванати бяха ученици  V- XI клас.  

От тестваните упражнения като любими на учениците се откроиха: 

 „Бързо четене – Показалка с метроном“ и „Бързо четене – Показалка без  метроном”, където се установи, че по-трудните текстове се четат по-лесно с помощта на показване. Упражнението беше тествано на български език, английски език, а в горните класове и на руски език; 

„Гладко и плавно четене“ и „Хорално четене“, където учениците  развиваха умения за гладко четене на глас и разбиране, в контекста на подходящи за знанията и възрастта им текстове. Учениците работиха по двойки водиха си  бележки относно гладкостта на изказа, наличието на пропуснати думи и думи с грешно произношение. След като, всеки получи оценката, за представянето си. 

Постигнатите резултати бяха добри и благодарение на обратната връзка, преподавателите разшириха наблюденията си върху цялостното представяне на учениците.  

Повече за проекта може да намерите на: UNEX T-YOU – UNEX T-YOU