Меню Затваряне

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2021 – 2022 година

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2021 – 2022 година.

Дати за провеждане на национално външно оценяване за учениците в IV. клас през учебната 2021-2022 година:

 • Български език и литература – 26 май 2022г., начало 10.00 часа
 • Математика – 27 май 2022г., начало 10.00 часа

Дати за провеждане на национално външно оценяване и изпити за учениците в VII. клас през учебната 2021-2022 година:

 • Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 10.00 часа
 • Математика – 16 юни 2022 г., начало 10.00 часа
 • Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г., начало 10.00 часа

Дати за провеждане на национално външно оценяване и изпити за учениците в X. клас през учебната 2021-2022 година:

 • Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 10.00 часа
 • Математика – 16 юни 2022 г., начало 10.00 часа
 • Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г., начало 10.00 часа

НОРМАТИВНА УРЕДБА:

 • Закон за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/ – чл. 119,(3),(5)
 • Заповеди №РД-5108/23.12.21г. и №РД-5109/23.12.21г. за Правила за информационна сигурност  при организацията , провеждането и оценяването на НВО в края на IV и VII  клас през учебната 2021/2022 година.
 •  НВО включват ученици, които в съответната учебна година се обучават в дневна, в индивидуална или в комбинирана форма на обучение
 • На НВО по тяхно желание може да участват и учениците, които в съответната учебна година се обучават в самостоятелна форма на обучение.

Учениците се явяват на изпит по НВО в училището, в което се обучават.

В ДЕНЯ НА ИЗПИТА УЧЕНИКЪТ:

 • Се явява в сградата на училището не по-късно от 30 (тридесет) минути преди часа, определен със Заповед на Министъра на образованието и науката за начало на изпита;
 • Носи документ за самоличност ;
 • Носи и ползва химикалка, която пише с ЧЕРЕН цвят, молив, гума, а за изпита по математика – и линия, пергел, триъгълник;
 • Защитна маска.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

Модел на НВО за IV клас (mon.bg) – IV клас

Модел на НВО за учениците в VII клас през учебната 2020-2021 година (mon.bg) – VII клас

Модел на НВО за X клас (mon.bg) – X клас

Уважаеми родители и ученици , моля прочетете приложената инструкция преди датите за НВО :

Натиснете тук за инструктаж на ученика за НВО IV. клас

Натисни тук за инструктаж на ученика за НВО VII. клас

Натисни тук за инструктаж за НВО X. клас

%d bloggers like this: