Меню Затваряне

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2022

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2022

Дати за провеждане на национално външно оценяване за учениците в IV. клас през учебната 2021-2022 година:

 • Български език и литература – 26 май 2022г., начало 10.00 часа
 • Математика – 27 май 2022г., начало 10.00 часа

Дати за провеждане на национално външно оценяване и изпити за учениците в VII. клас през учебната 2021-2022 година:

 • Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 10.00 часа
 • Математика – 16 юни 2022 г., начало 10.00 часа
 • Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г., начало 10.00 часа

Дати за провеждане на национално външно оценяване и изпити за учениците в X. клас през учебната 2021-2022 година:

 • Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 09.00 часа
 • Математика – 16 юни 2022 г., начало 09.00 часа
 • Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г., начало 09.00 часа

НОРМАТИВНА УРЕДБА:

 • Закон за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/ – чл. 119,(3),(5)
 • Заповеди №РД-5108/23.12.21г. и №РД-5109/23.12.21г. за Правила за информационна сигурност  при организацията , провеждането и оценяването на НВО в края на IV и VII  клас през учебната 2021/2022 година.
 •  НВО включват ученици, които в съответната учебна година се обучават в дневна, в индивидуална или в комбинирана форма на обучение
 • На НВО по тяхно желание може да участват и учениците, които в съответната учебна година се обучават в самостоятелна форма на обучение.

Учениците се явяват на изпит по НВО в училището, в което се обучават.

В ДЕНЯ НА ИЗПИТА УЧЕНИКЪТ:

 • Се явява в сградата на училището не по-късно от 30 (тридесет) минути преди часа, определен със Заповед на Министъра на образованието и науката за начало на изпита;
 • Носи документ за самоличност ;
 • Носи и ползва химикалка, която пише с ЧЕРЕН цвят, молив, гума, а за изпита по математика – и линия, пергел, триъгълник;
 • Защитна маска.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

Модел на НВО за IV клас (mon.bg) – IV клас

Модел на НВО за учениците в VII клас през учебната 2020-2021 година (mon.bg) – VII клас

Модел на НВО за X клас (mon.bg) – X клас

Уважаеми родители и ученици , моля прочетете приложената инструкция преди датите за НВО :

Натиснете тук за инструктаж на ученика за НВО IV. клас

Натисни тук за инструктаж на ученика за НВО VII. клас

Натисни тук за инструктаж за НВО X. клас

Натисни тук за инструктаж за НВО X. клас за компонента „Говорене“ по чужд език

Натисни тук за инструктаж за НВО X. клас за по информационни технологии за измерване на дигитални компетентности