Меню Затваряне

През учебната 2020/2021 година нашите ученици отново се представиха отлично на състезанията, провеждани от Сдружението на българските начални учители

През учебната 2020/2021 година нашите ученици отново се представиха отлично на състезанията, провеждани от Сдружението на българските начални учители. Много от децата имат повече от три състезания, спечелени с максимален брой точки – 50.
От 1.клас по 6 спечелени състезания имат Бояна Кулински и Карина Цветкова.
От 2.клас по 4 спечелени състезания имат Камелия Петрова, Марко Андонов, Николай Димитров, Радинела Цуцекова, София Илиева, София Поповска, Талиа Топалова.
От 3.клас 6 спечелени състезания има Емил Василев, а 5 има Калин Дъбов.
От 4.клас по 6 спечелени състезания имат Елена-Александра Божилова и Евгени Копчев.