Меню Затваряне

Среща по проекта UNEX T-YOU

На 19 февруари 2021г. се проведе поредната среща по проекта UNEX T-YOU . Както при последната среща на 03 декември 2020г., и този път партньорите се срещнаха във виртуалното пространство, поради продължаващата усложнена епидемична обстановка в цяла Европа.  

Като продължение на предишните дейности и предложения на партньорите, бяха обсъдени следните теми: 

  • актуалната ситуация в страните на партньорите; 
  • представяне и обсъждане на резултатите от междинния отчет на проекта; 
  • обобщаване на резултатите от приложението на упражненията от интелектуалните продукти; 
  • обсъждане на бъдещите дейности и възможности за работа и изпълнение на целите  по проекта в условия на усложнена епидемична обстановка и редуване на присъствено обучение и обучение в електронна среда  

Особен акцент беше поставен върху обратната връзка с цел подобряване на упражненията и разширяване възможностите и средата за прилагане. 

Следете уебсайта ни за още новини!