Меню Затваряне

Дейности по UNEX T-YOU 27.10

През месец октомври продължи работата по тестването на упражненията от Първи ИП 1 „Подобряване на практиkи“ и ИП 2 „Разбиране на това, което четем“.  Упражненията бяха тествани в класовете от V- XI клас. 

От тестваните упражнения, най-успешни бяха „Викторина в списанието“, „Викторина“, „Бързо четене- светкавицата“, „Нашата песен“, „Постави ударението на правилното място“, „Три прости думи“, „Сложи ударението на правилното място“ , „Три прости думи“.  

„Скоропоговорките“ бяха предизвикателство за по-малките ученици, но гимназистите успяха да се справят много добре. Благодарение на тяхната специфика и  забавна форма, беше създадена приятна, спокойна и мотивираща учебна атмосфера.  

Едно от любимите упражнения на всички ученици се оказа „Четящите банани“. С помощта на това упражнение учениците бяха въвлечени в учебния процес и мотивацията за работа беше  висока.  

Спецификата на част от упражненията даде възможност за творческа работи, използване на различни автентични материали, съобразени с интересите на учениците. Това от своя страна се оказа изключително важно, защото доведе до по-голяма мотивация за работа. Използването на музика, съчетано с интересни текстове и дейности допринесе за постигането на много добри резултати от страна на учениците.