Меню Затваряне

Събрание на Училищното настоятелство

На 27.03.2018г. се проведе годишното общо събрание на Училищното
настоятелство. На него бе изслушан докладът на Председателя на УН за
предходния период, разгледаха се резултатите от анкетата и бяха
набелязани бъдещите проекти, по които ще се работи.
За повече информация ТУК