Меню Затваряне

Третата среща по проекта “Together Again” в гр. София 16-17 март 2023г.

Третата среща по проекта “Together Again” се проведе в София на 16-17 март 2023г. На срещата присъстваха всички партньори, училища и неправителствени организации, от Полша, Словакия, България и Испания.

Домакини на срещата бяха партньорите от Асоциация на младите психолози в България „4-ти април“. Мястото на срещата беше сградата на другите български партньори 93 СУ „Александър Теодоров-Балан“.  Гостите бяха посрещнати по стара българска традиция с питка и мед. Приветствената церемония включваше изпълнения на гайда, българска народна песни и хора. Ученици от горен курс развеждаха гостите и ги запознаваха с училището и животът в него.

На срещата бяха обсъдени последните изпълнени дейности по проекта. Партньорите от Indepcie представиха систематизиран доклад върху вече завършилия Проектен продукт 1.  Резултат от работата по него е съставянето на набор от 20 практически инструмента за учители, свързани с междуличностните отношения

Важна част от срещата беше съставянето на план за работа по Project Result 2. Партньорите детайлно разписаха предстоящите дейности и стъпки. През следващите месеци ще бъде създаден Комплект с ресурси и техники, насочени към пост Ковид отношения между учениците.

Домакини на следващата среща по проекта ще бъдат партньорите от Словакия, която ще се проведе в гр. Нитра, в края на месец септември 2023г.

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.