Меню Затваряне

Готови са резултатите от вътрешноучилищния кръг на състезанието по английски език от Асоциацията на Кеймбридж училищата в България.

Готови са резултатите от вътрешноучилищния кръг на състезанието по английски език от Асоциацията на Кеймбридж училищата в България. * Пожелаваме успех на участниците на националния…

Частично възстановяване на присъствения учебен процес от 24.01.2022г.

ДОКЛАД ОТ АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ ЧАКМАКОВ- В.И.Д ДИРЕКТОР  НА 93.СУ „АЛЕКСАНДЪР ТЕОДОРОВ-БАЛАН“, Съгласно заповед № 346/07.01.2022 г. на ЕВДОКИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕРГОВА-ДИРЕКТОР НА 93.СУ „АЛЕКСАНДЪРТЕОДОРОВ-БАЛАН“, ОТНОСНО: връщане на…