Меню Затваряне

Oбразователни материали за COVID-19 – 93. СУ (93su.bg)

Как да предпазим себе си и околните – 93. СУ (93su.bg)

Министерство на здравеопазването на Република България (government.bg)

Столична РЗИ (srzi.bg)

Наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“

Медицински кабинет 

Дейностите в медицинския кабинет се осъществяват от медицинските специалисти: мед.сестра – Юлия Атанасова, които са общински служители към СО Дирекция”Здавеопазване”

1 .Оказване на лекарска и долекарска помощ, при спешни и неотложни състояния на учениците.

2 .Профилактични мерки, свързани с възникване на извънредни обстоятелства.

3. Профилактични и противоепидемични мерки при възникване на инфекциозни заболявания.

4. Контрол на паразитни заболявания – ежемесечен и по сигнал.

5. Медицински контрол на часовете по физическо възпитание и освобождаване от физкултура на учениците с хронични заболявания. Лекарски предсъстезателни прегледи и лекарско осигуряване на спортни дейности.

6. Участие в здравното образование на ученици и учители.

7. Участие в съставянето на седмичното меню за хранене. Контрол на вида и срока на годност на предлаганите храни.

8. Контрол на текущото хигиенно състояние на училището.

9. Подготовка на ученици за оказване на първа помощ.

10. Контрол на имунизационния статус на учениците.

11. Събиране на ЛЗПК ; анализ на здравословното състояние на учениците ; изготвяне на здавни досиета; диспансерно наблюдение; водене на учетни и отчетни форми по изискване на МЗ.

12. Контрол на медицински бележки за отсъствие от училище.

13. Зареждане на медицинския шкаф с медикаменти и консумативи.