Меню Затваряне

Welcome!

Attention

This website is in active translation in English. Most of the content can be and will be available ONLY in Bulgarian.

The school is currently actively participating in two Erasmus+ projects: UNEX T-YOU and Schools Engage.

Erasmus+ projects

UNEX T-YOU

The main idea of the project is to create a unique innovative educational tool to support teachers in their daily activities to provide high quality of teaching and present contemporary learning opportunities to their students.

Schools Engage

This innovative Erasmus+ KA2 project seeks to create, test and validate an educational package for introducing active citizenship education in secondary schools and promoting civic engagement, participation and common values.

More for us

93-то СУ “Александър Теодоров-Балан” е училище с богата история и традиции, ориентирано да направи своите възпитаници достойни членове на общоевропейското семейство. Живеем в преломно време, изискващо от нас позитивност, творчески размах и интуиция. Това означава пречупване на традициите през призмата на едно ново мислене, което предполага изграждането на ново съзнание. Всеки един е част от цялото! Посоката, в която трябва да вървим, е към обединяване на усилията на всички, за да осъществим проектите си.

Our history

Историята на 93-то училище започва преди 55 години като основно училище, което  е открито на 4 юни 1963 г. по нареждане на отдел “Народна просвета” при СГНС.  За патрон на училището е избран Лазар Станев. От учебната 1987/1988 г. училището  се трансформира в  ЕСПУ. През 1992г. с решение на педагогическия колектив, 93-то ЕСПУ “Лазар Станев” е преобразувано в СОУ и приема името на видния наш езиковед – академик Александър Теодоров-Балан. През 2016 се превръща в СУ

The School today

Днес 93-то СУ “Александър Теодоров-Балан” е училище с богата история и традиции, ориентирано да направи своите възпитаници достойни членове на общоевропейското семейство. Живеем в преломно време, изискващо от нас позитивност, творчески размах и интуиция. Това означава пречупване на традициите през призмата на едно ново мислене, което предполага изграждането на ново съзнание. Всеки един е част от цялото! Посоката, в която трябва да вървим, е към обединяване на усилията на всички, за да осъществим проектите си.

Contacts

Call us on:

+359 2 872 21 20

Write to us:

sou93altbalan@abv.bg

Transport:

Bus: 9. 72
Tram: 22

Addres:

32 "Geo Milev" Str., Sofia, postal code: 1111