Меню Затваряне

ПРИЕМ

Първи клас

3 паралелки за учебната 2024/2025г.

Пети клас

2 паралелки с интензивно изучаване на БЕЛ и математика за учебната 2024/2025г.

Осми клас

4 паралелки, една с изучаване на журналистика, две с изучаване на криминалистика и една STEM за учебната 2024/2025г.

Нашата история

Историята на 93-то училище започва преди 60 години като основно училище, което е открито на 4 юни 1963 г. по нареждане на отдел “Народна просвета” при СГНС.  За патрон на училището е избран Лазар Станев. От учебната 1987/1988 г. училището  се трансформира в ЕСПУ. През 1992г. с решение на педагогическия колектив, 93-то ЕСПУ “Лазар Станев” е преобразувано в СОУ и приема името на видния наш езиковед – академик Александър Теодоров-Балан. През 2016 се превръща в СУ след промените в ЗПУО.

Училището днес

Днес 93-то СУ “Александър Теодоров-Балан” е училище с богата история и традиции, ориентирано да направи своите възпитаници достойни членове на общоевропейското семейство. Живеем в преломно време, изискващо от нас позитивност, творчески размах и интуиция. Това означава пречупване на традициите през призмата на едно ново мислене, което предполага изграждането на ново съзнание. Всеки един е част от цялото! Посоката, в която трябва да вървим, е към обединяване на усилията на всички, за да осъществим проектите си.

Контакти

Пишете ни:

sou93altbalan@abv.bg

Транспортни връзки:

Автобуси: 9. 72
Трамвай: 22

Адрес:

ул. "Гео Милев" №32, София, п.к. 1111