Меню Затваряне

Име: DESIBOOK – A digital bridge of books for environment, sustainability and inclusion.

Проектът

Цели:

1)

2)

Резултати

Информация
№: 2022-1-IT02-KA220-SCH-000087742
Финансираща програма: ЕРАЗЪМ+; KA2-Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики; KA201-Стратегически партньорства в сферата на училищното образование;
Продължителност: 01.01.2023 – 31.12.2025
Партньори: UNIVERSITA TELEMATICA PEGASO
Уебсайт: предстои