Меню Затваряне

Име: FAR&COM – Fast reading and comprehension Бързо четене и възприемане

2022-1-BG01-KA220-SCH-000087331

В днешния бързо променящ се свят количеството и видът на писмените материали непрекъснато се увеличават и се очаква потребителите на всякаква възраст  да могат да ги използват. Свързващ елемент в това разнообразие от материали е способността да се чете и разбира информацията в тях.   През годините в различни страни и за различни цели са разработени методи и принципи за ускоряване на четенето. През последните години много цифрови приложения като Spreeder, Reedy, Read Me и др. подпомагат този процес. Въпреки това ефектът от тях се справя с един от петте главни проблема, ограничаващи скоростта на четенето (без да се взема предвид разбирането) – артикулация, регресия на окото, периферно зрение, ниска концентрация и липса на план за четене. И повечето от тях са само на английски език. Много от тези пречки са наследени от първите уроци по четене, след което са се превърнали в навик. Бързото четене с разбиране не е приоритет само за по-големите ученици, а точно обратното, колкото по-рано се приложи тази методика, толкова по-добре. По този начин се формира целева група – всички ученици, които са способни да четат – на възраст 8-16 години, както и техните учители, които могат да бъдат както на местния език, така и училищни психолози или консултанти, преподаватели на всеки от езиците, на които е достъпна методиката.   За съжаление, огромното мнозинство от учители/обучители нямат знанията и уменията, за да се справят с това предизвикателство, учениците четат по-малко, а нивото на разбиране на прочетеното спада. Този процес беше допълнително усложнен от кризата с Covid и дистанционното обучение. Ето защо е изключително важно да се търсят нови начини на преподаване и иновативни методи за превръщане на четенето в привлекателно, достъпно, разбираемо и инклузивно. Използването на иновативни методологии ще намали процента на учениците с трудности в ученето и по-добре ще подготви учениците за пазара на труда.   Основната цел на проекта FaR&Com е да се разработят иновативни методики FaR&Com, с помощта на които учителите ще улеснят личните и академичните постижения на учениците благодарение на развитието на концентрацията, фотографската памет, периферното зрение, ще ограничат регресията на очите по време на четене, ще премахнат артикулацията, ще развият въображението и ще подпомогнат едновременната работа на двете полукълба по време на четене. Иновацията на това стратегическо партньорство се изразява в специфично допълнително обучение, като се използват смесени текстови и аудио-визуални подходи, които водят до насърчаване, самочувствие, мотивация и себеизразяване на учениците. Използвайки тази методика, учителите ще придобият умения да преподават по-бързо и по-ефективно, което ще доведе до подобряване на резултатите на учениците не само на академично ниво, но и извън училището. Не на последно място, овладяването и използването на методиката ще доведе и до личностно развитие на самите учители.

Цели:

Основната цел на проекта FaR&Com е да се разработят иновативни методики FaR&Com, с помощта на които учителите ще улеснят личните и академичните постижения на учениците благодарение на развитието на концентрацията, фотографската памет, периферното зрение, ще ограничат регресията на очите по време на четене, ще премахнат артикулацията, ще развият въображението и ще подпомогнат едновременната работа на двете полукълба по време на четене.   Проектът FaR&Com ще допринесе за постигането на следните цели:   подобряване на основните умения на учениците по отношение на четенето с разбиране и правилния анализ на информацията; стимулиране на равномерното развитие на двете мозъчни полукълбанамаляване на броя на учениците, които преждевременно напускат училище  прилагане на иновативни и ефективни методи на преподаване в системата на формалното образованиеподобряване на капацитета и квалификацията на учителите и обучителите. подобряване на личните и академичните постижения на ученицитеповишаване на осведомеността относно проблема, последиците и начините за борба с него, както в класната стая, така и вкъщи.
Резултати
Методики на FaR&Com
Доклад относно методиките на FaR&Com
Приложение на FaR&Com
Материали за обучение на FaR&Com
FaR&Com LTTA тийзър видео
Информация
№: 2022-1-BG01-KA220-SCH-000087331
Финансираща програма: ЕРАЗЪМ+; KA2-Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики; KA201-Стратегически партньорства в сферата на училищното образование;
Продължителност: 01.11.2022 – 31.10.2024
Партньори: 
СДРУЖЕНИЕ ЗНАМ И МОГА (БЪЛГАРИЯ)
CSI ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА ИНОВАЦИЯ ООД (КИПЪР)
АСОЦИАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ И РАЗВИТИЕ
В ЕСКИШЕХИР (ТУРЦИЯ)
ЕПРОДЖЕКТКОНСУЛТ- ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУТ
ЗА ОБУЧЕНИЕ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
(ИТАЛИЯ)
Уебсайт: https://www.farcomproject.eu

Вижте последните новини, свързани с проекта тук: