Меню Затваряне

За Together again: 

Основната цел на проекта е да се намалят и преодолеят последиците от изолацията и социалното дистанциране, което учениците  са претърпели в резултат от изолацията по време на пандемията от Ковид-19. Това включва и  обучението от разстояние в електронна среда, което в определена степен е лишило децата от социални и емоционални взаимоотношения с техните връстници.  

Проектът ще се фокусира в преодоляването на чувството за тъга, стрес, тревожност, апатия. 

Целевата група е учители, както и ученици на възраст между 12 и 16 години.  

Ще бъдат разработени и тествани два проектови резултата: 

PR1 – Ръководство за учители в прогимназиален и гимназиален етап на образованието, съдържащо 20 методи и техники, свързани със социално- емоционални компетентности и междуличностни умения.  

PR3 – Комплект с ресурси и техники, насочени към отношения между учениците, чрез които ще бъдат преодолени психо-социалните последствия от Ковид пандемията. 

Проектът стартира на 01 февруари 2022г. като общата му продължителност е 24 месеца.  

2021-1-PL01-KA220-SCH-000023629