Меню Затваряне

UNEX T-YOU

Основната идея на проекта е да се създаде уникален, иновативен образователен инструмент,

Име: Инструментариум за разбиране и изразяване

Основната идея на проекта е да се създаде уникален, иновативен образователен инструмент, който да подпомогне учителите в техните ежедневни дейности, за да осигурят високо качество на преподаване и да представят съвременни възможности за обучение на своите ученици.

Целевата група на проекта са ученици от 14 до 16 годишна възраст.
Проектът UNEX T-YOU е съставен от набор от инструменти, които учителите да прилагат, използвайки по-активна, креативна и гъвкава методология, допринасяща за интеграцията и адаптацията на учениците.

В същото време придобитите знания и умения ще ги улеснят в бъдещата интеграция в общество, където все по-често се изисква да се състезават и да бъдат гъвкави.

Освен това ще имат по-творчески, личен, рефлективен и критичен литературен опит. В проекта UNEX T-YOU ученикът се разглежда от гледна точка на главен герой на действието и като човек, пряко отговорен за продукта.


 
Резултати
• Подобряване на практиките за четене
• Разбиране на това, което четем
• Развиване на писмени умения
• Култивиране на устно изразяване
Информация№: №: 2019-1-BG01-KA201-062549
Финансираща програма: ЕРАЗЪМ+; KД2-Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики; KД201-Стратегически партньорства в сферата на училищното образование
Продължителност: 01.11.2019. – 31.10.2021.
Партньори:
93rd “Alexander Teodorov – Balan”Secondary school – България
CARLOS V SOCIEDAD COOPERATIVA DE ENSEÑANZA – Испания
BrainLog – Дания
Korup Skole – Дания
STOWARZYSZENIE ARID – Полша
Zespol Szkol Ekonomiczno-Ogolnoksztalcacych we Wroclawiu –Полша
Сдружение Знам и Мога – България
Уебсайт: http://www.unextyou.com/en/

UNEX T-YOU

The main idea of the project is to create a unique innovative educational tool to support teachers in their daily activities to provide high quality of teaching and present contemporary learning opportunities to their students. More on website: UNEX T-YOU