Меню Затваряне

Име: Училищно включване: обучение за предоставяне на услуги като средство за насърчаване на активно гражданство

Проектът има за цел да разработи, тества и валидира иновативен образователен курс учители, преподаващи в средното образование, който се основава на обучение за предоставяне на услуги.

Цели:

1) Подобряване на професионалното развитие на учителите, чрез предостявяне на иновативни преподавателски практики и методи, свързани с обучение за услуги и обучението по гражданство участие.

2) Тестване и прилагане на методи за обучение за услуги  в четири европейски държави (Германия, Гърция, България и Кипър) и увеличаване на гражданското участие на учениците, укрепване на техните демократични ценности и култивиране на компетентности за активно гражданство като критично мислене, сътрудничество, социална отговорност, застъпничество и др.

Резултати
– Програма за обучение на учители
– База данни с обучители материали за обучение за предоставяне на услуги
– Инструментариум за обучение за предоставяне на услуги- Онлайн курс
Информация№: VG-IN-BY-20-24-077333
Финансираща програма: ЕРАЗЪМ+; KД2-Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики; KД201-Стратегически партньорства в сферата на училищното образование;
Продължителност: 1.12.2020 – 30.11.2022
Партньори: FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITAET ERLANGEN NUERNBERG- Германия, STIMMULI FOR SOCIAL CHANGE- Гърция, CSI CENTER FOR SOCIAL INNOVATION LTD- Кипър, Сдружение „Знам и Мога“- България,93. СУ – “Александър Теодоров – Балан”, EKPEDEFTIRIA VASSILIADI- Гърция;
Уебсайт: https://schoolsengage.eu/