Меню Затваряне

s-grijaНАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА  „С Грижа за всеки ученик“, стартира през 2010 г. Целите на програмата са:

– Стимулиране прилагането на иновативни подходи в преподаването и ученето за
децата с различни способности.
– Осигуряване допълнително обучение на учениците за повишаване нивото на
постиженията им по общообразователна подготовка.

През учебната 2014/2015 година в училището се работи по :

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА  „С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК“

  1. Боряна Гълъбова – история и цивилизация с ученици от VІ клас
  2. Мирослава Савова – по математика с ученици от VII клас
  3. Диана Ценова – български език и литература – подготвителен клас 6 годишни