БЮДЖЕТИ И ОТЧЕТИ

93. СУ "АЛЕКСАНДЪР ТЕОДОРОВ -БАЛАН"

 1. ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА- ПРИХОДИ И РАЗХОДИ- ПОСЛЕДНО ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ 2016 ГОД.
 2. ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА - ПРИХОДИ- МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2016 ГОД.
 3. ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА - ПРИХОДИ - МЕСЕЦ ЮНИ 2016 ГОД.
 4. ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА - РАЗХОДИ - МЕСЕЦ ЮНИ 2016 ГОД.
 5. ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА - РАЗХОД 3322
 6. ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА - РАЗХОД 3318
 7. ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ - 01.01.2016 год. до 31.03.2016 год.
 8. ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ - 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.
 9. ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ - 01.01.2015 г. до 30.09.2015 г.
 10. 93СОУ - дейност 322 - 01.01.2015 г. до 30.09.2015 г.
 11. 93СОУ - дейност 318 - 01.01.2015 г. до 30.09.2015 г.
 12. 93СОУ - проект Успех - 01.01.2015 г. до 30.09.2015 г.
 13. ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ - 01.01.2015 год. до 31.03.2015 год.
 14. ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ - 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.
 15. 93СОУ - дейност 322 - 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.
 16. 93СОУ - дейност 318 - 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.
 17. 93СОУ - проект Успех - 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.
 18. ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ОТ 01.01.2014 г. до 30.09.2014 г.
 19. 93СОУ - дейност  322  - 01.012014 г. до 30.09.2014 г.
 20. 93СОУ - дейност  318  - 01.012014 г. до 30.09.2014 г.
 21. 93СОУ - проект Успех  - 01.012014 г. до 30.09.2014 г.
 22. СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА  и ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ - 01.01.2014 г. до 30.06.2014 г.
 23. 93СОУ - дейност 322 - 01.01.2014 г. до 30.06.2014 г.
 24. 93СОУ - дейност 318 - 01.01.2014 г. до 30.06.2014 г.
 25. 93СОУ - дейност Успех- 01.01.2014 г. до 30.06.2014 г
 26. СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА  и ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ - 01.01.2014 г. до 31.03.2014 г.
 27. 93СОУ - дейност 322 - 01.01.2014 г. до 31.03.2014 г.
 28. 93СОУ - дейност 318 - 01.01.2014 г. до 31.03.2014 г.
 29. 93СОУ - дейност Успех- 01.01.2014 г. до 31.03.2014 г.
 30. СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА  и ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ - 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г.
 31. 93СОУ - дейност 322 - 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г.
 32. 93СОУ - дейност 318 - 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г.
 33. 93СОУ - дейност Успех- 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г.
 34. СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА  и ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ - 01.01.2013 г. до 30.09.2013 г.
 35. 93СОУ - дейност 322 - 01.01.2013 г. до 30.09.2013 г.
 36. 93СОУ - дейност 318 - 01.01.2013 г. до 30.09.2013 г.
 37. 93СОУ - дейност Успех- 01.01.2013 г. до 30.09.2013 г.

 • 2019

Отчет шестмесечие 

 

 • 2018

Отчет шестмесечие 1 2 3 4 тримесечие

Отчет тримесечие: 1 2 3 4 5 6