Меню Затваряне

БЮДЖЕТИ И ОТЧЕТИ

93. СУ "АЛЕКСАНДЪР ТЕОДОРОВ -БАЛАН"

 1. ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ - 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.
 2. ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ - 01.01.2015 г. до 30.09.2015 г.
 3. 93СОУ - дейност 322 - 01.01.2015 г. до 30.09.2015 г.
 4. 93СОУ - дейност 318 - 01.01.2015 г. до 30.09.2015 г.
 5. 93СОУ - проект Успех - 01.01.2015 г. до 30.09.2015 г.
 6. ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ - 01.01.2015 год. до 31.03.2015 год.
 7. ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ - 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.
 8. 93СОУ - дейност 322 - 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.
 9. 93СОУ - дейност 318 - 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.
 10. 93СОУ - проект Успех - 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.
 11. ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ОТ 01.01.2014 г. до 30.09.2014 г.
 12. 93СОУ - дейност  322  - 01.012014 г. до 30.09.2014 г.
 13. 93СОУ - дейност  318  - 01.012014 г. до 30.09.2014 г.
 14. 93СОУ - проект Успех  - 01.012014 г. до 30.09.2014 г.
 15. СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА  и ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ - 01.01.2014 г. до 30.06.2014 г.
 16. 93СОУ - дейност 322 - 01.01.2014 г. до 30.06.2014 г.
 17. 93СОУ - дейност 318 - 01.01.2014 г. до 30.06.2014 г.
 18. 93СОУ - дейност Успех- 01.01.2014 г. до 30.06.2014 г
 19. СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА  и ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ - 01.01.2014 г. до 31.03.2014 г.
 20. 93СОУ - дейност 322 - 01.01.2014 г. до 31.03.2014 г.
 21. 93СОУ - дейност 318 - 01.01.2014 г. до 31.03.2014 г.
 22. 93СОУ - дейност Успех- 01.01.2014 г. до 31.03.2014 г.
 23. СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА  и ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ - 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г.
 24. 93СОУ - дейност 322 - 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г.
 25. 93СОУ - дейност 318 - 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г.
 26. 93СОУ - дейност Успех- 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г.
 27. СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА  и ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ - 01.01.2013 г. до 30.09.2013 г.
 28. 93СОУ - дейност 322 - 01.01.2013 г. до 30.09.2013 г.
 29. 93СОУ - дейност 318 - 01.01.2013 г. до 30.09.2013 г.
 30. 93СОУ - дейност Успех- 01.01.2013 г. до 30.09.2013 г.
 

 1. ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ - 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.
 2. 93СОУ - дейност 322 - 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.
 3. 93СОУ - дейност 318 - 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.
 4. 93СОУ - проект Успех - 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.
 5. ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ОТ 01.01.2014 г. до 30.09.2014 г.
 6. 93СОУ - дейност  322  - 01.012014 г. до 30.09.2014 г.
 7. 93СОУ - дейност  318  - 01.012014 г. до 30.09.2014 г.
 8. 93СОУ - проект Успех  - 01.012014 г. до 30.09.2014 г.
 9. СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА  и ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ - 01.01.2014 г. до 30.06.2014 г.
 10. 93СОУ - дейност 322 - 01.01.2014 г. до 30.06.2014 г.
 11. 93СОУ - дейност 318 - 01.01.2014 г. до 30.06.2014 г.
 12. 93СОУ - дейност Успех- 01.01.2014 г. до 30.06.2014 г
 13. СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА  и ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ - 01.01.2014 г. до 31.03.2014 г.
 14. 93СОУ - дейност 322 - 01.01.2014 г. до 31.03.2014 г.
 15. 93СОУ - дейност 318 - 01.01.2014 г. до 31.03.2014 г.
 16. 93СОУ - дейност Успех- 01.01.2014 г. до 31.03.2014 г.
 

ВНИМАНИЕНа вниманието на родителите на бъдещите първокласници

Уважаеми родители на класирани първокласници, уведомяваме ви, че на 16.06.21г. /сряда/ и на 18.06.21г. /петък/ записването за първи клас на деца от 2-ро класиране ще се извършва след 14:00ч и в двата дни, поради провеждане на Национално външно оценяване.