Меню Затваряне

График за провеждане на часовете по спортни дейности за класовете от 1 до 12 клас за учебната 2021/2022 г. както следва:

№ КЛАС ПРЕПОДАВАТЕЛ ВИД МОДУЛ ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА ЧАС 
1. 1а Мария Василева МИНИ ВОЛЕЙБОЛ ЧЕТВЪРТЪК 
2. 1б Мария Василева МИНИ ВОЛЕЙБОЛ ЧЕТВЪРТЪК 
3. 2а Мария Василева МИНИ ВОЛЕЙБОЛ ЧЕТВЪРТЪК 
4. 2б Мария Василева МИНИ ВОЛЕЙБОЛ ПОНЕДЕЛНИК 
5. 3а Вежен Неделчев МИНИ БАСКЕТБОЛ ЧЕТВЪРТЪК 
6. 3б Вежен Неделчев МИНИ БАСКЕТБОЛ ЧЕТВЪРТЪК 
7. 4а Вежен Неделчев МИНИ БАСКЕТБОЛ ЧЕТВЪРТЪК 
8. 4б Вежен Неделчев МИНИ БАСКЕТБОЛ ЧЕТВЪРТЪК 
9. 4в Вежен Неделчев МИНИ БАСКЕТБОЛ ЧЕТВЪРТЪК 
10. 5а Вежен Неделчев ВОЛЕЙБОЛ ПОНЕДЕЛНИК 
11. 5б Вежен Неделчев ВОЛЕЙБОЛ ПОНЕДЕЛНИК 
12. 6а Вежен Неделчев ВОЛЕЙБОЛ ПЕТЪК 
13. 7а Вежен Неделчев ВОЛЕЙБОЛ ВТОРНИК 
14. 7б Вежен Неделчев ВОЛЕЙБОЛ ПОНЕДЕЛНИК 
15. 8а Мария Василева ВОЛЕЙБОЛ ЧЕТВЪРТЪК 
16. 8б Мария Василева ВОЛЕЙБОЛ ПЕТЪК 
17. 9а Антоанета Гетова ВОЛЕЙБОЛ СРЯДА 
18. 9б Антоанета Гетова ВОЛЕЙБОЛ ЧЕТВЪРТЪК 
19. 10а Антоанета Гетова ВОЛЕЙБОЛ ВТОРНИК 
20. 10б Антоанета Гетова ВОЛЕЙБОЛ ВТОРНИК 
21. 11а Антоанета Гетова ВОЛЕЙБОЛ СРЯДА 
22. 11б Антоанета Гетова ВОЛЕЙБОЛ ПОНЕДЕЛНИК 
22. 12а Мария Василева ВОЛЕЙБОЛ СРЯДА 
23. 12б Мария Василева ВОЛЕЙБОЛ СРЯДА 

Г Р А Ф И К

III. Организация и провеждане на модулното обучение

Модулите са с продължителност 1 час и се провеждат един път седмично в двора или физкултурен салон на училище в зависимост от метеорологичните условия.

Графикът е задължителен за провеждане за всеки от посочените учители.

Часовете се провеждат при стриктно спазване на безопасните условия на обучение и възпитание на учениците и при наличие на задължителното игрално облекло.

Настоящата заповед да се изложи на информационното табло.

Контрол по провеждането на часовете по графика възлагам на Александър Чакмаков- ЗДУД и Мирослава Стоичкова- ЗДУД.