Новини
Седмичен разпис за втори срок на 2019/2020 учебна година

Седмичен разпис за втори срок на 2019/2020 учебна година

Уважаеми ученици и родители,

на страница Седмичен разпис, раздел Училището, подраздел графици или от бутона след съобщението може да намерите седмичния разпис за втори срок за учебната 2019/2020 година. Напомняме, че във връзка с повишената заболеваемост учебните занятия са преустановени до началото на втори срок, който започва на 06.02.2020 г.

От Ръководството

%d bloggers like this: