Меню Затваряне

Втора среща по проекта “Together again” по Еразъм+

Началото на месец юни беше белязяно с втора международна среща по проекта “Together again”. Тя се проведе в гр. Кордоба, Испания, в периода 02-03 юни 2022г. Домакини бяха партньорите от испанското училище Сенека. На срещата бяха обсъдени извършените дейности по пърните два етапа на разработването на 1вия интелектуален продукт- Ръководство за учители в прогимназиален и гимназиален етап на образованието, съдържащо 20 методи и техники, свързани със социално- емоционални компетентности и междуличностни умения.
Гост-партньорите от България, Полша и Словакия имаха възможността да си запознаят с училището-домакин и неговите ученици.

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

%d bloggers like this: