Меню Затваряне

Европейски ден на езиците в 93 СУ

Европейски ден на езиците в 93 СУ

Европейския ден на езиците се празнува всяка година от 2001 насам на 26 септември. Представлявани от 47-те държави членки на Съвета на Европа, 800 милиона европейци се насърчават да изучават повече езици както в училище, така и извън него. Основни цели на инициативата са насочване на вниманието на общността към това колко важно е да се изучават различни чужди езици, за да се повиши нивото на многоезичност и да се подобри междукултурното разбирателство. Популяризирането на богатото езиково и културно многообразие в Европа, както и окуражаването на изучаването на езици през целия живот в и извън училище, независимо дали с образователни цели, за професионални нужди, с цел мобилност или за удоволствие и обмен.

Ученици от 11 клас отбелязаха събитието като научиха любимите си думи на много езици, както и интересни факти за културата на европейските страни. Чрез презентации, видеа и игри на учениците беше представено езиковото многообразие в Европа .