Меню Затваряне

Първа среща по проекта Schools Engage

Днес се проведе първата среща по проекта. Поради епидемиологичната обстановка тя се проведе изцяло онлайн. В нея се обсъдиха основните задачи по проекта, партньорството и управлението на проекта. Основните теми бяха свързани с резултата от проекта:

  • SCHOOLS ENGAGE програма за обучения на учители
  • Service Learning resource bank (Банка с ресурси за сервисно обучение)
  • SCHOOLS ENGAGE онлайн курс
  • и други.

Следете сайта ни за повече новини.

The project first partner meeting was held today.

During the meeting the main tasks of the project, partnership and project management were discussed. The main topics of the first meeting were related to the results of the project:

  • Service Learning resource bank
  • Service Learning Reflection toolkit
  • SCHOOLS ENGAGE online course

Stay tuned for more news!