Меню Затваряне

IX възпоменателни игри в памет на Мишо Николов

Управителният съвет на УСК „Мишо Николов” и ръководството на 93 СОУ Александър Теодоров – Балан” организират IX -те възпоменателни игри в памет на Мишо Николов – патрон на спортния клуб .
Същите ще се проведат в периода от 25.10.2017г. до 17.11.2017г.Участие могат да вземат всички ученици от 93 училище от І – ХІІ клас.Състезания ще бъдат организирани за:
1. Спортен празник в детската градина – подготвителни групи под наслов „Да играем и растем здрави“
2. Щафетни игри – І – ІІ клас.
3.Народна топка – ІІІ, ІV и V клас.
– мини – баскет / щафетни игри/
4.Баскетбол – точни стрелци – ІV, V и VІ клас
5.Волейбол – VІII клас
7.Футбол – VІ клас
8.Тенис на маса – Х – ХІІ клас
Провеждане на спортен празник в чест на патрона на училището, в който участие да вземат смесени отбори от ученици и родители на 25.10.2017г.
Заявки за участие се подават до 24.10.2017г. при учителите по физическо възпитание и спорт.
Състезанията ще се проведат по график на спортните площадки и салона на училището.