Меню Затваряне

“Заедно можем повече” в двора на 93 СУ “Александър Теодоров – Балан”

На 13.10.2017г. в двора на 93 СУ “Александър Теодоров – Балан” се проведе Фестивал на народните игри “Заедно можем повече” в подкрепа на инициативата на Столична община “София – Европейска столица на спорта 2018” и спечелен проект, финансиран от СО по програма за изпълнение на общинската стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта “Народните игри – стимул и вдъхновение за занимания с физически упражнения и спорт”. Реализацията на проекта цели възраждането и въвеждането на народните игри в заниманията на децата в свободното време, извънкласните и извънучилищни дейности. На фестивала бяха поканени родителите и по – възрастните членове на семействата, които активно се включиха заедно с децата си в игрите! Наши гости бяха г-жа Марианка Стоилова – експерт по Физическо възпитание и спорт от РУО – София – град, г -жа Албена Кръстева – главен експерт в отдел “Образование, култура, социални дейности и спорт” към район Слатина на Столична община. Ръководството и екипът благодари на учителите по Физическо възпитание и спорт за отличната работа и организация на събитието, за участието на учениците, както и за подкрепата от страна на родителите!