Меню Затваряне

Пилотно тестване на Комплекта с ресурси за работа между ученици се провежда във всички училища-партньори по проекта  “Together Again”.

Пилотно тестване на Комплекта с ресурси за работа между ученици се провежда във всички училища-партньори по проекта  “Together Again”.  Основната цел на първоначалното тестване е да се осигури висока степен на релевантност и качеството между  комплекта с ресурси  и целевите групи, което ще доведе до постигането на заложените в проекта цели.

Комплектът ресурси за работа между ученици и развитие на междуличностните отношения в епохата след Covid-19″ е Резултат 3 на проект “Отново заедно”: Практически техники за възстановяване на междуличностните отношения и насърчаване на психосоциалното развитие в епохата след Ковид-19″, изпълняван по програма ERASMUS+ на Европейския съюз.  

Този набор от ресурси е организиран въз основа на четирите области на модела за развитие на емоционалната интелигентност, предложен от Питър Саловей и Джон Майер. – „Самопознание“, „Социално познание“, „Самоуправление“ и „Социално познание/Социални умения/Управление на взаимоотношенията “. 

За всяка област са предложени пет инструмента, които се фокусират върху развитието на основните компетенции и меките умения, които са в основата ѝ.