Меню Затваряне

Интервю с г-жа Евдокия Гергова, ДИРЕКТОР на 93.СУ

Да бъдеш учител е призвание и мисия

Въпрос на човешко достойнство е да си образован и възпитан, смята директорът на столичното 93 СУ

Евдокия ГЕРГОВА от лятото на миналата година е директор на столичното 93 СУ “Александър Теодоров-Балан”. Обича да казва, че е успяла да осъществи детската си мечта да работи с деца. От 2001 г. работи в образователната система. Започва като учител по история и цивилизация, а през 2009 г. е назначена за помощник-директор.

“Отношението, което обществото има към учителската професия, е основното, което отблъсква младите учители”

– Г-жо Гергова, в навечерието на 24 май сме, какво за вас означава тази дата? Има ли разлика във възприятието й от страна на ученик, родител, учител и директор?
– За мен това е празник не само на българската духовност, но и на всички, които са се посветили на отговорната и благородна учителска професия. Да бъдеш учител – за мен това е гордост и призвание. За съжаление днес не за всички това е престижно, защото много се е променило отношението от страна на цялата общественост. Не бих позволила обаче този факт да помрачи светлината на този възвишен за мен празник!
– В последните години учителската професия сякаш загуби частица от онова очарование, с което привличаше млади и кадърни млади хора… Какъв е вашият стимул да изберете това поприще?
– За мен професията е призвание и мисия. Тя ми дава възможност да предам не само своя опит и знания, но и да изразявам любовта си към децата. Те заслужават да живеят в един по-добър свят, изграден от подготвени и мотивирани хора.
– Бихте ли избрали друга професия, ако сега завършвахте ХII клас?
– Не! Не бих избрала друга професия! Въпреки  мястото й в обществото и липсата на достатъчно стимули в това отношение. Това е моята осъществена детска мечта – да работя с деца! Учителската професия постоянно ме държи в потребност да се обучавам, усъвършенствам, да израствам във всяко едно отношение и поддържа младежкия ми дух. Отговаря напълно на вътрешните ми потребности. Чувствам се удовлетворена от работата си с децата.
– Напоследък доста преподаватели се ориентират към частните училища по различни, най-често чисто финансови причини. Как могат държавните учебни заведения да задържат кадрите си?
– Финансовата част, разбира се, не е за пренебрегване, но това не е основното, което прогонва младите от образователната система. Отношението, което обществото има към учителската професия, това е основното, което отблъсква  младите учители. Те не се чувстват оценени и удовлетворени!
– Успява ли държавата да мотивира младите хора да изберат учителската професия, има ли необходимост от някакви законодателни промени в тази посока?
– Все по-трудно става за едно държавно или общинско училище да задържи младите си кадри, защото се промени нагласата на обществото към образованието и в частност към учителя! Тази възвишена, ценена и желана професия в миналото, сега е низвергната, окаляна и нежелана!
– Не се ли създаде хаос с постоянните изменения в образователната система и в нормативната уредба?
– Трябва да се убедят децата и повечето родители, че да си образован и възпитан е въпрос на човешко достойнство. Образованието навсякъде в страната, където има училище, от столицата до най-малкото селце, трябва да има единни стандарти и изисквания. Трябва да се обърне по-голямо внимание на потребностите на българското училище. Да се изграждат личности независимо от коя част  на страната са децата и от какъв етнос са – всички те са граждани на България, с равни права и отговорности.
– Все по-често се говори за т.нар. дуално обучение, не е ли това по-скоро добре забравена стара практика и приложима ли е тя в реалността?
– Да, така е! Това е добра практика, която е била много добре разработена преди 1989 г. В днешно време е добре, че се възстановява, но е трудно приложима в реални условия. Обучението чрез работа би спомогнало за развитието на икономиката чрез осигуряване на нужните кадри за нашето динамично, технологично време. Трябва да има съвместимост между обучителните програми и потребностите на бизнеса в България. Определено трябва да има елемент на сътрудничество между МОН и бизнеса в България, за да се извлече максимумът от този потенциал.
За всеки млад човек е предизвикателство да управлява екип, а вие имате нелеката задача да сте директор в училище. Кои са проблемите, с които се сблъскахте, откакто поехте поста?
– Основното, което ме притеснява, е малкият брой ученици в училището, приемът на ученици за предстоящата учебна година и материално-техническата база.
– Какво бихте искали да постигнете в 93 СУ и как може това да се случи?
– Бих искала да се увеличи броят на учениците, което е обвързано с делегирания бюджет и съответно с подобряването на материално-техническата база.
В тази връзка в предстоящата 2017/2018  учебна година предвиждаме да се внедрят новости в учебните програми. За бъдещите първокласници предвиждаме преподаване по Jump Math, както и за петокласниците. Проведени са разговори за извънкласни дейности с Lego We Do, It Step и Мind Hub.
За бъдещите осмокласници предлагаме два профила, които нямат аналог не само в София, но и в България. Профилите са “Обществени науки”. Единият е с изучаване на криминология и криминалистика, с одобрен учебен план от  Академията на МВР. Вторият е “Репортерство и медии“, с преподаватели от Софийския университет “Св. Климент Охридски”, с който имаме подписан договор. Съгласно договора след успешно положени изпити на ДЗИ и по специалните предмети, учениците ще получават документ, подписан от ректора, с печат на университета, че са изкарали курса на обучение. Бъдещите деветокласници ще имат същата възможност по “Репортерство и медии”. Това е изключително добра основа за придобиване на висше образование в избраната област.
Тук е и моментът да благодаря за подкрепата на РУО София-град и на всички, които спомогнаха за изработването на учебните планове, и тези, които ще участват в реализацията им.
Увеличавайки броя на учениците, ще се увеличи и бюджетът, с което ще подобрим не само материално-техническата база.  С помощта на общинската администрация вече приключи един тежък материално и технически ремонт на електрическата инсталация, както и по укрепване на сградата.
Съгласно новия Закон за предучилищното и училищно образование от декември 2016 г. в 93 средно училище съществува Обществен съвет – представителство на родителите. Членовете му са изключително отговорни, дейни и идейни млади хора, които милеят за развитието на училището и работят неуморно в тази посока, подкрепяйки ръководството във всяко едно отношение.
Благодарение на общите усилия на колектива и родителите през летния период предстоят много подобрения, на които ще се радват учениците, и училището ще отговаря все повече на нуждите им във всяко едно отношение, в този динамично развиващ се свят.