Меню Затваряне

Обучение по проекта UNEX T-YOU в гр. Гранада, Испания 25-27.10.2021г.

От 25 до 27 октомври, се проведе обучение по проекта UNEX T-YOU, по който 93. СУ „Александър Теодоров-Балан“ е координатор. Обучението се състоя в гр. Гранада, Испания.  През първия ден бяха приложени упражнения, свързани с първия интелектуален продукт „Подобряване на практиките за четене“, а именно „Бързо четене-показалка с метроном“, свързано с подобряване на скоростта при четене, „Сложи ударението на правилното място“, свързано с хетеронимите, „Четящата щафета“ и „Бързо четете- мълния“ 

Работата продължи с интелектуален продукт „Разбиране на това, което четем“ и прилагане на упражненията „ Четящите банани“, „Слушай и рисувай“ , „Нашата песен “ и „Следвай четящия“. 

Вторият и третият ден продължиха с прилагане на  упражнения, свързани с развиване на писмени умения и такива, свързани с Култивиране на устно изразяване. Партньорите проведоха и обсъдиха упражненията „Анонимният автор“,   „Да пишем чрез музика“, „Верижно писане“ и „История от рисунка“, „Словесна елха“, „Съавтор на песен“ и „Обобщение“, „Новинарска емисия“, „Бъди учителя“, „Телефонът“, „Пунктуацията е важна“, „30 секундна игра “ и др.  

След всяко упражнение се провеждаше дискусия, свързана с преживяното, като беше обменен опит и бяха дадени препоръки, свързани с упражненията.