Меню Затваряне

Трета среща по UNEX T-YOU

На 03 декември се състоя третата среща по проекта UNEX. Поради влошената епидемична обстановка в цял свят тя се проведе онлайн.  

Ситуацията с корона вируса в различните страни, начините за справянето със ситуацията и по нататъчната работа бяха част от темите обсъждани по време на онлайн срещата. 

Всеки един от партньорите разясни до каква степен са успели да тестват упражненията в реална среда с ученици. Предложи бяха различни подходи за бъдещо прилагане на дейностите, които биха могли да бъдат обобщени така: 

  • Модифициране на упражненията или част от тях, така, че да могат да се провеждат в онлайн среда; 
  • Ангажиране на трети страни – родители, роднини за домашно практикуване на приложими упражнения в малки групи (упражненията са еднакво полезни за всички възрастови групи) 

Особен акцент беше поставен върху обратната връзка с цел подобряване на упражненията и разширяване възможностите и средата за прилагане.