Меню Затваряне

Доклад и заповед за ОРЕС от 17.01.2022г.

Уважаема родители,

Във връзка с възникналата ситуация на 14.01.2022г в повереното ми учебно заведение Ви давам този доклад: Налага се училището да премине в ОРЕС на всички ученици от училището от 17.01.2022г. до 31.01.2022г поради висок брой отсъстващи ученици от паралелките /24%/ и голям брой отсъстващи по болест служители /20%/. Към момента имаме и 7 карантинирани паралелки, както следва:

· Клас, паралелка/група 6 А за период от 11.01.2022 до 21.01.2022.поради Предписание ЗП-02-120/12.01.2022г

· Клас, паралелка/група 7 Б за период от 11.01.2022 до 21.01.2022.поради Заповед№349/11.01.2022г

· Клас, паралелка/група 8 А за период от 10.01.2022 до 19.01.2022.поради Предписание ЗП-02-121/12.01.2022г

· Клас, паралелка/група 1 А за период от 12.01.2022 до 19.01.2022.поради болен учител и Предписание ЗП-02-122/12.01.2022г

· Клас, паралелка/група 5 Б за период от 13.01.2022 до 21.01.2022.поради Предписание- ЗП-02-181/13.01.2022г

· Клас, паралелка/група 10 А за период от 14.01.2022 до 21.01.2022.поради Предписание- ЗП-02-251/14.01.2022г

· Клас, паралелка/група 8 Б за период от 14.01.2022 до 21.01.2022.поради Предписание- разпореждане на РЗИ- в очакване на документ.

Днес, 14.01.2022г два пъти беше викан екип на СМП /112/ и се установи, че децата са с положителен тест за COVID-19 и смятат, че припадането е следствие на положителния резултат. На учениците е указана първа долекарска помощ от няколко учители, които са били контактни, но СРЗИ отказва да ги постави под карантина. Тези учители не е редно да взимат часовете си до представяне на тест за отрицателен резултат, което още повече утежнява процеса на заместване и плавното протичане на учебен процес в училището. Решението за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда е взето от Педагогическия съвет с номер 5/14.01.2022гЗнаем, че преминаването в ОРЕС крие трудности за Вас и семействата Ви, но смятам, че ще ни подкрепите в този толкова труден за образователната система момент. Екипът на 93.СУ и целият педагогически екип смята, че здравето на нашите деца е най-важно. От всичко по-горе изброено смятам, че решението ни е навременно и следва да бъде подкрепено.

АЛЕКСАНДЪР ЧАКМАКОВ в.и.д Директор на 93 СУ “Александър Теодоров-Балан”, съгласно заповед №346/07.01.2022г.

Приложение 1 заповед за ОРЕС.

Powered By EmbedPress